Ramp till vaktkur

Flera medlemmar och hyrestagare har framfört önskemål att en ramp skall byggas till vaktlokalen för att underlätta för dem som har svårt att gå uppför de höga trappstegen. Styrelsen har nu byggt en ramp till vaktlokalen.

Hälsningar StyrelsenRamp_vaktkuren

Kommentera