Kontakt

Hindersöstallarnas hamnförening har fördelat uppgifter och ansvar på ett antal huvudområden. Detta är gjort for att underlätta arbetet för styrelse och medlemmar.

Vi uppmanar samtliga att vid frågor i möjligaste mån kontakta ansvarig enligt nedanstående e-postlista. Skulle inte detta vara möjligt kontaktas lämpligast ordförande direkt.

Hamnens adress är:
Hindersöstallarnas Hamnförening
Box 50125
973 24 Luleå

Ordförande 

Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas önskemål.

Jon Andersson

E-post

Kassör 

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar utskick av fakturor båtplats/uppläggingsplats och föreningens ekonomi.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: räkningar, fakturor

Anna Weden

E-post

Sekreterare 

Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens. Ansvarar även för medlems-, båtplats-, vakt- och kölistor.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: adressändring, platsansökan, uppsägningar, överlåtelse, frågor om vaktlistor, information på hemsidan.

Mikael Öqvist

E-post

Arbetsgruppansvarig 

Anvarar för alla frågor som rör arbetsgruppen. Ansvarig kallar-ut arbetsgruppen till arbetsträffar som vanligtvis sker ett par gånger på år (utrustning och avrustning).

Per Pettersson

E-post

Hamnansvarig 

Ansvarar för den dagliga översynen, drift och underhåll av hamnen under sommarsäsongen. Driftbegreppet omfattar gästbåtplats, vaktstuga, förråd mm.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: vaktkur, gästplats, elström, hamnområdet, kamerabevakning

Lars Löfstedt

E-post

Övrigt 

För frågor som inte direkt kan adresseras till någon av ovanstående roller eller om det är något problem med ovanstående e-postadresser – använd då denna e-postadress istället.

Styrelse 

Hindersöstallarnas styrelse består av:

Telefon Vald
Ordförande Jon Andersson 073-3372531
(kl 17-20)
2018-2019
Kassör Anna Wedén 0921-61061
070-3413031
(kl 17-20)
2017-2018
Sekreterare Mikael Öqvist 072-5653758
(kl 17-20)
2017-2018
Ledamot Lars Löfstedt 070-3009611 2018-2019
Ledamot Per Pettersson 070-5233161 2017-2018
Suppleant Johnny Stålarm  070-3685316 2018-2019
Suppleant  Sture Johansson 2018-2019
Revisor Bo  Larsson 2018
Revisor Thomas Mattson 2018
 Revisor suppleanter Rickard Bergström, Börje Espling  2018
Valberedning Leif Johansson (sammankallande) 2018
Valberedning Lennert Pettersson 2018
Valberedning Bertil Öqvist 2018

Kommentera