Kontakt

Hindersöstallarnas hamnförening har fördelat uppgifter och ansvar på ett antal huvudområden. Detta är gjort for att underlätta arbetet för styrelse och medlemmar.

Vi uppmanar samtliga att vid frågor i möjligaste mån kontakta ansvarig enligt nedanstående e-postlista. Skulle inte detta vara möjligt kontaktas lämpligast ordförande direkt. Vi svarar så snart vi kan men allt arbete sker ideellt och därför kan det ta några dagar innan vi hinner svara.

Hamnens postadress är:
Hindersöstallarnas Hamnförening
C/O Anna Wedén
Övre Heden 26
961 95 Boden

Hamnens fysisk adress är:
Hindersöstallarna 200
974 55 Luleå

Telefonnummer till vaktlokalen är 0920 – 63102.

Ordförande 

Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas önskemål.

Joakim Persson

E-post

Kassör 

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar utskick av fakturor båtplats/uppläggningsplats och föreningens ekonomi.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: räkningar, fakturor

Anna Weden

E-post

Sekreterare 

Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens. Ansvarar även för medlems-, båtplats-, vakt- och kölistor.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: adressändring, platsansökan, uppsägningar, överlåtelse, frågor om vaktlistor, information på hemsidan.

Göran Kuoppala

E-post

 

Hamnansvarig 

Ansvarar för den dagliga översynen, drift och underhåll av hamnen under sommarsäsongen. Driftsansvaret omfattar gästbåtplats, vaktstuga, förråd mm.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: vaktkur, gästplats, elström, hamnområdet

Niklas Stålarm

E-post

Arbetsgruppansvarig 

Ansvarar för alla frågor som rör arbetsgruppen. Ansvarig kallar ut arbetsgruppen till arbetsträffar som vanligtvis sker ett par gånger på år (utrustning och avrustning).

Lars Kuoppala

E-post

Övrigt 

För frågor som inte direkt kan adresseras till någon av ovanstående roller eller om det är något problem med ovanstående e-postadresser – använd då denna e-postadress istället.

Styrelse 

Hindersöstallarnas styrelse består av:

Telefon Vald t.o.m.
Ordförande Joakim Persson 070-(tre)750142
(kl 17-20)
2026
Kassör Anna Wedén 0921-(sex)1061
070-(tre)413031
(kl 17-20)
2026
Sekreterare Göran Kuoppala 070-(fem)781719
(kl 17-20)
2025
Ledamot Niklas Stålarm 070-(sex)119052 2026
Ledamot Lars Kuoppala 076-(sju)733908 2025
Suppleant Johnny Stålarm  070-(tre)685316 2025
Suppleant  Kjell Eriksson 2025
Revisor Eva Dahlhielm 2025
Revisor Stefan Dahlhielm 2025
 Revisor suppleanter Börje Espling  2025
Valberedning Niklas Wikström (sammankallande) 2025
Valberedning Malin Brännholm 2025
Valberedning Annika Norman 2025

Kommentera