Kontakt

Hindersöstallarnas hamnförening har fördelat uppgifter och ansvar på ett antal huvudområden. Detta är gjort for att underlätta arbetet för styrelse och medlemmar.

Vi uppmanar samtliga att vid frågor i möjligaste mån kontakta ansvarig enligt nedanstående e-postlista. Skulle inte detta vara möjligt kontaktas lämpligast ordförande direkt. Vi svarar så snart vi kan men allt arbete sker ideellt och därför kan det ta några dagar innan vi hinner svara.

Hamnens postadress är:
Hindersöstallarnas Hamnförening
Box 50125
973 24 Luleå

Hamnens fysisk adress är:
Hindersöstallarna 200
974 55 Luleå

Ordförande 

Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas önskemål.

Jon Andersson

E-post

Kassör 

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar utskick av fakturor båtplats/uppläggingsplats och föreningens ekonomi.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: räkningar, fakturor

Anna Weden

E-post

Sekreterare 

Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens. Ansvarar även för medlems-, båtplats-, vakt- och kölistor.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: adressändring, platsansökan, uppsägningar, överlåtelse, frågor om vaktlistor, information på hemsidan.

Mikael Öqvist

E-post

Arbetsgruppansvarig 

Anvarar för alla frågor som rör arbetsgruppen. Ansvarig kallar-ut arbetsgruppen till arbetsträffar som vanligtvis sker ett par gånger på år (utrustning och avrustning).

Lars Kuoppala

E-post

Hamnansvarig 

Ansvarar för den dagliga översynen, drift och underhåll av hamnen under sommarsäsongen. Driftbegreppet omfattar gästbåtplats, vaktstuga, förråd mm.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: vaktkur, gästplats, elström, hamnområdet, kamerabevakning

Lars Löfstedt

E-post

Övrigt 

För frågor som inte direkt kan adresseras till någon av ovanstående roller eller om det är något problem med ovanstående e-postadresser – använd då denna e-postadress istället.

Styrelse 

Hindersöstallarnas styrelse består av:

Telefon Vald
Ordförande Jon Andersson 073-3372531
(kl 17-20)
2020-2021
Kassör Anna Wedén 0921-61061
070-3413031
(kl 17-20)
2019-2020
Sekreterare Mikael Öqvist 072-5653758
(kl 17-20)
2019-2020
Ledamot Lars Löfstedt 070-3009611 2020-2021
Ledamot Lars Kuoppala 076-7733908 2019-2020
Suppleant Johnny Stålarm  070-3685316 2020-2021
Suppleant  Sture Johansson 2020-2021
Revisor Eva Dahlhielm 2020
Revisor Stefan Dahlhielm 2020
 Revisor suppleanter Rickard Bergström, Börje Espling  2020
Valberedning Ulf Garney(sammankallande) 2020
Valberedning Niklas Wikström 2020
Valberedning Rolf Persson 2020

Kommentera