Kontakt

Hindersöstallarnas hamnförening har fördelat uppgifter och ansvar på ett antal huvudområden. Detta är gjort for att underlätta arbetet för styrelse och medlemmar.

Vi uppmanar samtliga att vid frågor i möjligaste mån kontakta ansvarig enligt nedanstående e-postlista. Skulle inte detta vara möjligt kontaktas lämpligast ordförande direkt. Vi svarar så snart vi kan men allt arbete sker ideellt och därför kan det ta några dagar innan vi hinner svara.

Hamnens postadress är:
Hindersöstallarnas Hamnförening
Box 50125
973 24 Luleå

Hamnens fysisk adress är:
Hindersöstallarna 200
974 55 Luleå

Telefonnummer till vaktlokalen är 0920 – 63102.

Ordförande 

Ansvarig för styrelsens arbete. Skall leda och driva verksamheten i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas önskemål.

Jon Andersson

E-post

Kassör 

Ansvarar för föreningens ekonomi. Detta omfattar utskick av fakturor båtplats/uppläggningsplats och föreningens ekonomi.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: räkningar, fakturor

Anna Weden

E-post

Sekreterare 

Ansvarar för föreningens dokumentation och korrespondens. Ansvarar även för medlems-, båtplats-, vakt- och kölistor.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: adressändring, platsansökan, uppsägningar, överlåtelse, frågor om vaktlistor, information på hemsidan.

Mikael Öqvist

E-post

Arbetsgruppansvarig 

Ansvarar för alla frågor som rör arbetsgruppen. Ansvarig kallar ut arbetsgruppen till arbetsträffar som vanligtvis sker ett par gånger på år (utrustning och avrustning).

Lars Kuoppala

E-post

Hamnansvarig 

Ansvarar för den dagliga översynen, drift och underhåll av hamnen under sommarsäsongen. Driftsansvaret omfattar gästbåtplats, vaktstuga, förråd mm.

Frågor som adresseras till ansvarig är t.ex.: vaktkur, gästplats, elström, hamnområdet, kamerabevakning

Lars Löfstedt

E-post

Övrigt 

För frågor som inte direkt kan adresseras till någon av ovanstående roller eller om det är något problem med ovanstående e-postadresser – använd då denna e-postadress istället.

Styrelse 

Hindersöstallarnas styrelse består av:

Telefon Vald
Ordförande Jon Andersson 073-3372531
(kl 17-20)
2022-2023
Kassör Anna Wedén 0921-61061
070-3413031
(kl 17-20)
2021-2022
Sekreterare Mikael Öqvist 072-5653758
(kl 17-20)
2021-2022
Ledamot Lars Löfstedt 070-3009611 2022-2023
Ledamot Lars Kuoppala 076-7733908 2021-2022
Suppleant Johnny Stålarm  070-3685316 2022-2023
Suppleant  Kjell Eriksson 2023-2023
Revisor Eva Dahlhielm 2022
Revisor Stefan Dahlhielm 2022
 Revisor suppleanter Börje Espling, Alf Nordbrant  2022
Valberedning Ulf Garney(sammankallande) 2022
Valberedning Niklas Wikström 2022
Valberedning Annika Norman 2022

Kommentera