Frågor&Svar

Här listas ett antal vanliga frågor och svar. Om du har en fråga som du inte finner svar på är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Hur lång är väntetiden för en hyrplats?

 • Föreningen har en relativt låg omsättning på båtplatser i hamnen men väntetiden för en båtplats är inte speciellt lång just nu.

Hur gör jag för att hyra båtplats eller uppläggningsplats?

 • Under rubriken båtplats beskrivs det som gäller för hyra av båtplats och uppläggningsplats. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta ordförande eller sekreteraren.

Uthyrning av båtplats i andra hand? 

 • All andrahandsuthyrning/utlåning av båtplats måste ske genom föreningen. Enligt gällande regelverk riskerar medlem/hyrestagare att uteslutas av årsmötet om andrahandsuthyrning/utlåning sker utan att gå genom föreningen. Vill ni hyra ut båtplatsen i andra hand under en säsong måste detta begäras till styrelsen senast 1 mars  varje år. Om begäran sker senare än 1 mars kommer andrahandsuthyrning bli aktuellt först säsongen efter. Se vidare under rubrik ”båtplats”. 

Hur gör jag för att bli medlem (få möjlighet att köpa en andelsplats)?

 • Under rubriken ”båtplats” beskrivs vad som gäller medlemsplatser. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta ordförande eller sekreteraren.

Hur kommer jag åt ett låst dokument (eg hur loggar jag in på medlemssidor)?

 • Vissa  dokument är lösenordsskyddade och är endast tillgängliga för medlemmar och hyrestagare. Om du är medlem eller hyrestagare och vill få tillgång till dessa dokument är du välkommen att höra av dig till sekreteraren om du inte hittar inloggningsuppgifterna. Användarnamn och lösenord återfinner du på kallelsen till årsmötet.
 • För att komma åt ett låst dokument – klicka på dokumentet och skriv in användarnamnet och lösenordet (Klicka inte på ”logga in” under metadata – som finns längst ner på varje sida. Denna funktion är endast till för att redigera webbsidan).

Vad gör jag om jag finner någonting som behöver åtgärdas i hamnen?

 • I hamnen har vi en hamnansvarig som ser över hamnområdet och åtgärdar fel eller brister som uppkommer.

Vart får jag lämna mitt restavfall och mina brännbara sopor?

 • Föreningen har ingen återvinningsstation inom hamnområdet så ditt restavfall måste du själv ta med dig från hamnområdet. Om du har behov av att kunna lämna brännbara sopor (hushållsavfall) kan du kvittera ut en nyckel till föreningens molok mot en liten deponiavgift. Orsaken till att moloken är låst är att obehöriga (icke medlem/hyresgäst) tidigare har lämnat restavfall (icke brännbart material) i föreningens molok.

Vad gör jag om jag finner åverkan på bil eller båt i hamnområdet?

 • Hamnen är försedd med ett bevakningssystem som har full kapacitet såväl dagtid som nattetid. Skulle du ha råkat ut för inbrott, åverkan eller annat bör du snarast möjligt kontakta styrelsen för översyn av videoinspelningar. Du bör även kontakta polis och försäkringsbolag för anmälan. Styrelsen behöver vid dessa tillfällen information om var händelsen skett samt tidpunkten för skadan.

Vad gör jag om min vaktkollega inte dyker upp?

 • I första hand ska vaktkollegan försöka kontaktas direkt via telefon. Skulle inte detta vara möjligt ska instruktionen som finns i vaktkuren följas eller läs mer här.

Vem pratar jag med om jag har idéer eller förslag till hamnen?

 • Det finns två sätt att göra detta: 1) Du kan om du vill skriva ett medlemsförslag till styrelsen som beroende på omfattning antingen behandlas av styrelsen direkt eller tas upp som förslag på årsstämman. Förslagen skickas skriftligen till sekreteraren. Förslag som behöver behandlas av årsmötet behöver inkomma minst en månad innan årsmötet. 2) Du kan skriva ner dina förslag som kläcks under vakttimmarna på vaktrapporten. Vaktrapporterna ses över regelbundet och behandlas på styrelsemötena.

Vem pratar jag med om jag har ett önskemål om att få köpa ett garage?

 • Hindersöstallarnas hamnförening har inga egna garage men det finns två garageföreningar i närområdet  samt ett antal privatägda skotergarage (på andra sidan vägen). Garageföreningen närmast hamnen heter Hindersöstallarnas garageförening och frågor gällande dessa garage hänvisas till garageföreningens ordförande. Kontaktuppgifterna hittar ni här.

Får jag koppla in min båt till det landbaserade elnätet och vad kostar det? 

 • Medlemmar och hyrestagare av en båtplats får koppla in sig på det landbaserade elnätet (eluttagen på lycktstolparna som finns på bryggorna) gratis mellan kl 06.00 till kl 20.00. Dock får den maximala årsförbrukningen vara 5 kWh. Om båtplatsinnehavaren har en elkabel ansluten efter kl 20 debiteras en avgift om 50 kr per dygn. Avgiften faktureras efter båtsäsongens slut. Ta del av instruktionen: Instruktion för anslutning till landmatning

Finns det någon handikapp plats som jag kan hyra av föreningen? 

 • Föreningen har skapat en handikapp plats på flytbryggan som hyrs ut årsvis till den medlem som har det största fysiska behovet. Se detaljerad information här.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I denna fil ser du hur hamnförening hanterar personuppgifter: GDPR.pdf

Vad är det för telefonnummer till vaktlokalen? 

 • Telefonnumret till vaktlokalen är 0920 – 631 02

Kommentera