Försäljning (förhandsinformation)

Föreningen kommer att sälja ut att antal gamla saker till högstbjudande. Mer information kring försäljningen kommer att publiceras på hemsidan och i föreningens informationstavla vid flytbryggan senast veckan efter midsommar.

Föreningen går ut med lite förhandsinformation om försäljningen redan nu för att så många som möjligt skall hinna informeras om den kommande försäljningen. Föreningen kommer att sälja följande saker till högstbjudande:

– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger på land vid sjösättningsrampen)
– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger bakom bodan – inkl den rostfria tanken)
– 1 st landgång (den gamla landgången som ligger vid vaktkuren)
– 1 st boda (den gamla toalettbyggnaden som står bakom bodan)
– 6 st lyktstolpar inkl LED-belysning* (gamla belysningsstolpar från flytbryggan)

* Observera att lyktstolparna med LED-belysning kommer att säljas individuellt

Hälsningar Styrelsen

Kommentera