Dokument

Här finner ni föreningens dokumentation.

Delar av dokumenten är lösenordsskyddade och endast tillgängliga för medlemmar och hyrestagare. Inloggningsuppgifterna återfinner du på kallelsen till årsmötet som distribuerades till alla medlemmar och hyrestagare i föreningen per post i mars månad. Om du har tappat bort kallelsen och vill få tillgång till dessa dokument är du välkommen att höra av dig till sekreteraren.

För att komma åt ett låst dokument – klicka på dokumentet och skriv in användarnamnet och lösenordet.  (Klicka inte på ”logga in” under metadata – som finns längst ner på varje sida. Denna funktion är endast till för att redigera webbsidan).

Öppna dokument
– Stadgar Hindersöstallarnas Hamnförening stadgar.pdf
– Ordningsföreskrifter: ordningsforeskrifter.pdf
– Instruktion: Instruktion för anslutning till landmatning.pdf
– Godkända vakter 2019: godkända vakter_2019.pdf

– Regler angående kösystem för hyrplats: regler_hyrplats.pdf
– Regler angående kösystem för båtplatsavtal: regler_batplatsavtal.pdf

– GDPR – Hantering av personuppgifter: GDPR.pdf

 Endast för medlemmar och hyrestagare (Inloggning krävs)
– Stämma 2015: stamma_2015.pdf
– Stämma 2016: stamma_2016.pdf
– Stämma 2017: stamma_2017.pdf
– Stämma 2018: stamma_2018.pdf
– Stämma 2019: stamma_2019.pdf

– Vaktlista 2019: vaktlista.pdf
– Vaktinstruktion: vaktinstruktion.pdf
– Arbetsgrupp 2019: arbetsgrupp.pdf

– Kölista båtplatsavtal: kolista_batplatsavtal.pdf

– Båtplatsavtal: Båtplatsavtal.pdf
– Hyrplatsavtal: Hyrplatsavtal.pdf
– Uppställningsavtal: Uppställningsavtal.pdf
– Handikapp plats avtal: Handikappavtal.pdf

– Överlåtelseavtal: Överlåtelseavtal_mellan_medlemmar.pdf
– Överlåtelseavtal: Överlåtelseavtal_övriga.pdf

– Uppsägning av båtplatsavtal: Uppsägning_båtplatsavtal.pdf 
– Uppsägning av hyrplatsavtal: Uppsägning_hyrplatsavtal.pdf 
– Uppsägning av uppställningsplatsavtal: Uppsägning_uppställnings.avtal.pdf

 


Kommentera