Author Archives: Mikael Öqvist

Tillbakablick

En gammal bild från hur det kunde se ut på parkeringen innan föreningen införde parkeringsräcken/parkeringsvisare. Viss utmaning för bilarna som står parkerad i den mittersta raden…

///Hälsningar Styrelsen

Då:
parkering

 

 

 

 

 

Nu:
IMG_6664

Årsmöte 2023

årsstämma

Torsdagen den 9:e mars 2023 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 1:a mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 23:e februari)
– Resultaträkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Balansräkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Arbetsgrupp 2023 (publiceras 1:a april)
– Vaktlista 2023 (publiceras 1:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Plogning av norra piren

Styrelsen får frågor varför den norra piren inte har plogats i vinter. Plogning av norra piren ansvarar Luleå kommun för och plogningen brukar ske i samband med att isvägen börjar plogas mot Hindersön.

Hälsningar styrelsen

Miljöinspektion

miljoIgår torsdag (2022-06-02) genomförde Luleå kommun en tillsyn av föreningens miljöarbete.  Tillsynen genomfördes av miljöinspektör Sofia. Föreningen har inte mottagit det formella tillsynsprotokollet än men enligt den muntliga återkopplingen som skedde på plats fick föreningen väl godkänt i vårt miljöarbete. Inspektören ansåg att föreningen var välskött och att föreningen hade en god ordning inom arrendeområdet och i föreningens dokumentation.

//Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls onsdagen den 16:e mars. Till årsmötet kom 27 engagerade medlemmar samt några hyrestagare. Årsmötet avslutades först kl 21.

Ett stort tack till er medlemmar och hyrestagare som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare.

Här hittar ni årsmötesprotokollet 2022 (Obs inloggning krävs – inloggningsuppgifterna hittar ni på kallelsen till årsmötet).

//Hälsningar styrelsen

Årsmöte 2022

årsstämma

Onsdagen den 16:e mars 2022 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 1:a mars)
– Resultaträkning 2021 (publiceras 1:a mars)
– Balansräkning 2021 (publiceras 1:a mars)
Arbetsgrupp 2022 (publiceras 1:a mars)
Vaktlista 2022 (publiceras 1:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt istället som kan göra din röst hörd.

Då nya restriktioner kan komma med kort varsel vill styrelsen att ni dagen innan årsmötet tar del av informationen på hemsidan ifall någon förändring har gjorts t.ex. om föreningen har varit tvugna att byta plats till en större lokal.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 hölls onsdagen den 2021-10-20 vilket var ungefär sex månader senare än normalt pga av pandemin. Till årsmötet kom ett antal engagerade medlemmar och hyrestagare och mötet avslutas först kl 20.45.

Styrelsen uppskattar de engagerade medlemmar/hyrestagare som deltog på årsmötet som ville vara med och påverka utvecklingen av vår hamn. Stort tack till er!

Här hittar ni årsmötesprotokollet 2021 (Obs inloggning krävs – inloggningsuppgifterna hittar ni på kallelsen till årsmötet).

stämma

 

//Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2021

årsstämma

 

 

 

Onsdagen den 20:e oktober 2021 kl 18.00 hålls äntligen föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatoriskt och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e oktober. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda. Om fler än 40 anmälningar inkommer  måste mötet flyttas till större lokal innen i stan pga av minimera trängsel/smittspridning. Gå in på denna sida dagen innan årsmötet för att bekräfta vilken lokal det blir!

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse
– Resultaträkning 2020 
– Balansräkning 2020

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt istället som kan göra din röst hörd.  

Välkomna!

//Hälsningar Styrelsen

Årets andra arbetskväll

Tisdagen 6/4 kl 18.00 är det dags för arbetskväll och arbetsgruppen är kallad. Utöver arbetsgruppen så är självklart alla medlemmar/hyrestagare välkomna att hjälpa till.

// Hälsningar Styrelsen

Grävarbeten

Föreningen kommer att utföra grävarbeten på hamnområdet under cirka 4 dagar, start Torsdag 18/11 tom tisdag 23/11. Vi kommer att komplettera och förbereda för ny eldragning på området, ny belysnings/kamera mast mm. Under denna tid ber vi er visa förståelse att det bitvis kan minska framkomligheten på bilparkeringen, samt visa hänsyn mot entreprenören genom att hålla låg hastighet inom området. Tack för visad förståelse.

Hälsningar Styrelsen

840CF81D-DD0A-4049-8C7D-130E242F56B7