Category Archives: Hamn

Årsmöte Garageföreningen 2023-03-30

Årsmöte för garageföreningen 2023 blir den  30/3  kl 18.00.

Plats för mötet är Luleå Bouleklubb, Klyvargatan 3 i Luleå.

/Styrelsen

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls torsdagen den 9:e mars. Till årsmötet kom 26 engagerade medlemmar samt två hyrestagare. Årsmötet avslutades kl 20.45. Styrelsen framförde ett stort tack till medlemmarna och hyrestagarna som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare som deltar då årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

Årsmötet avtackade Jon Andersson som efter sju år som ordförande kliver av förtroendeuppdraget, årsmötet valde Joakim Persson som ny ordförande. Mikael Öqvist avtackades också som efter sju år som sekreterare hade meddelat valberedningen att han inte fanns tillgänglig för en ny mandatperiod. Årsmötet valde istället in Göran Kuoppala som ny sekreterare i styrelsen. Både Jon och Mikael tackade för sig och de meddelande att de kommer säkerställa att det blir en bra överlämning till de nya förtroendevalda.

Protokollet kommer publiceras på hemsidan så snart årsmötesprotokollet är justerat.

//Hälsningar styrelsen

Tillbakablick

En gammal bild från hur det kunde se ut på parkeringen innan föreningen införde parkeringsräcken/parkeringsvisare. Viss utmaning för bilarna som står parkerad i den mittersta raden…

///Hälsningar Styrelsen

Då:
parkering

 

 

 

 

 

Nu:
IMG_6664

Årsmöte 2023

årsstämma

Torsdagen den 9:e mars 2023 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 1:a mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 23:e februari)
– Resultaträkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Balansräkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Arbetsgrupp 2023 (publiceras 1:a april)
– Vaktlista 2023 (publiceras 1:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Plogning av norra piren

Styrelsen får frågor varför den norra piren inte har plogats i vinter. Plogning av norra piren ansvarar Luleå kommun för och plogningen brukar ske i samband med att isvägen börjar plogas mot Hindersön.

Hälsningar styrelsen

Årets sista arbetskväll

Onsdag den 21/12 kl18:00 blir det årets sista arbetskväll, alla medlemmar och hyrestagare är självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

//Styrelsen

Elinstallation

Föreningen har satsat på förnyelse av hamnens elsystem under sommaren, där bland annat skadade/underdimensionerande elkablar längs de fasta bryggorna har bytts ut och eluttagen som sitter på belysningsstolparna är bytta till nya godkända marina eluttag. Vi har passat på att montera utomhusbelysning vid de två toaletterna, monterat ny belysning inne på toaletterna, installerat ny vägarmatur för att lysa upp sjösättningsrampen samt monterat ny belysning på den yttersta delen av norra piren för att underlätta infart/utfart till hamnen i skymning/mörker

el.1 el.11

Grusad Parkering

Föreningen har  låtit justera och lägga nytt bärlager på bilparkeringen och  arbetsgruppen har tagit in parkeringsindelarna.

Parkering2

Parkering1

Arbetskväll

På tisdag 1/11 kl 18:00 har vi arbetskväll i hamnen.

Varmt välkomna

//Styrelsen

Nymålat!

Föreningen har anlitat ett måleri för att rödfärga de båda toaletterna som tidigare var gula, dessa står numer intill förrådet på en betongplatta.

toaletter

/Styrelsen