Hamnen

Välkommen till Hindersöstallarnas hamnförening i Luleå. Hindersöstallarnas hamnförening är en ideell förening som driver en mindre småbåtshamn om ca 260 båtplatser beläget på östra sidan av Hertsöskatan.  Hamnbassängen är ungefär 1,7 meter djup på de grundaste delarna vid normalvattenstånd (snittdjupet är 1,9 meter) och hamnen har båtplatser i bredderna 2.5, 3.0 och 3.5 meter (observera att måtten gäller från mitt på bom till mitt på den andra bommen). De flesta båtplatser nyttjas av föreningens medlemmar och ett antal båtplatser hyrs ut.

På den norra piren finns en sjösättningsramp och en vägramp som vintertid används som nerfart till isvägen som går ut till Hindersön, Långön och Storbrändön. Sjösättningsrampen och vägen ut på stenpiren underhålls av Luleå kommun.

Bilparkering
På Hindersöstallarnas hamnförening område finns en parkering endast för medlemmarnas och hyrestagarnas bilar som bevakas av Securitas.

Båtvagnar och släp 
Det är inom hamnområdet inte tillåtet att under längre tid (längre än 10 dagar) parkera släp eller båtvagn fristående. Det enda stället där dessa får stå uppställda en längre tid är på förhyrda uppställningsplatser. Är släpvagnen/båtvagnen kopplad till bilen får de stå längre än 10 dagar på parkeringen. Vid önskemål om att hyra uppställningsplats kontaktas sekreteraren.

Om släp eller båtvagn parkeras längre tid än dessa 10 dagar kommer Securitas att bötfälla ägaren. Omärkta båtvagnar som stått längre tid än tillåtet borttransporteras från hamnområdet om ägaren inte hittas. Föreningen ansvarar inte för borttransporterade vagnar.

Gästplatser
Hamnen tillhandahåller två gästplatser (längst ut) på flytbryggan. Dessa kostar 200 kr per dygn och det krävs en anmälan till hamnansvarig samt till vakten för att få ligga där över natten. Gästplatserna får endast användas av samma gäst vid ett fåtal tillfällen per år.

Hastighetsbestämmelser
Samtliga båtar i hamnen skall framföras på sådant sätt att svallet inte överskrider 15 cm. Styrelsen har om detta sker möjlighet att utdela en straffavgift enligt fastställd taxa.

Vattenskoter
Inom hela hamnområdet råder vattenskoterförbud. Enligt båtplatsavtalen och hyresavtalen framgår att båtplatsen upplåts endast för båtar (ej vattenskoter) under perioden (1/5 ‐ 1/12). Det innebär att det inte är tillåtet att förtöja vattenskoter i båtplatserna.

Drivmedel
I stallarna finns ingen drivmedelspump däremot tillhandahåller vår grannhamn Lövskär en pumpstation med möjlighet till korttankning. För mer information följ denna länk till Lövskärs bränsleförening.

Avfall
Här finns föreningens avfallsplan att ta del av: Avfallsplan.pdf.

Garage
Närmast den stora parkeringsytan finns en garageförening (Hindersöstallarnas garageförening) med 170 garage. Se mer information under rubriken ”Garage”.

Handikapp plats
Föreningen har skapat en handikapp plats på flytbryggan som hyrs ut årsvis till den medlem som har det största fysiska behovet. Se detaljerad information här.

Arbetsgruppen
Samtliga medlemmar och hyrestagare av en båtplats i föreningen har obligatorisk arbetsgruppstjänstgöring. Arbetsgruppen sätts samman utifrån ett rullande schema över hamnens båtplatser och omfattar ca 20 personer.

För mer information kontakta arbetsgruppansvarig.

Arbetsgrupplista
Arbetsgrupplista distribueras varje år tillsammans med inbetalningskort till de som ingår i årets arbetsgrupp.

Arbetsgrupplistan finns även under rubriken dokument (endast för medlemmar).

Arbetsgruppens uppgifter
Hindersöstallarnas Hamnförening har en arbetsgrupp som består av medlemmar ur föreningen och löpande tas ut efter båtplatsordning.

Arbetsgruppens uppgift är att både rusta och avrusta hamnen för säsongen samt städa området och en del andra lättare uppgifter.

Sammankallande för arbetsgruppen är den person som står först i turordningen av den valda gruppen. Sammankallandes uppgift är att meddela ut tidpunkt när gruppen ska samlas för gemensam arbetsinsats samt att kontrollera närvaro för densamma. Kallelse sker per telefon (ett försök) och svarar inte vederbörande skickas kallelsen som ett SMS.

Närvaroblankett för hela årets sammankomster delges sammankallande vid första arbetsinsatsen och den skall redovisas komplett ifylld efter säsongens slut.

Önskvärt är att kallelsen skall utgå om minst en veckas framförhållning men kan avvika något då vädret styr tidpunkten för arbetsinsatsen.

Har man inte personligen möjlighet att närvara så går det bra att utse valfri ersättare. Ersättarens namn delges sammankallande vid kallelse eller arbetsinsats. Hittar man ingen ersättare kan man alltid prova att ringa någon av föreningens godkända vakter för att se om någon av dem är intresserad av att gå in som ersättare.

Om inte den kallade eller någon ersättare infinner sig till arbetstillfället anses detta som frånvaro och ett vite per tillfälle uttages av båtplatsinnehavaren via ett separat inbetalningskort som distribueras efter avslutad arbetssäsong.

Arbete som utföres vid Hamnföreningens arbetsinsatser är av skiftande slag, både tunga och lätta uppgifter så det finns att göra för alla.

Den kallade måste ha lämpliga kläder för ändamålet och vädret. Höga gummistövlar måste medtages.

Närvaroblankett för hela årets sammankomster delges sammankallande av en styrelsemedlem vid första arbetsinsatsen. Sammankallande skall sedan redovisas komplett ifylld närvaroblankett till styrelsen efter säsongens slut samt med tidpunkter för när kallelse gått ut till arbetsgrupp.

Styrelsens ansvarige för arbetsgruppen återfinns under menyn ”Kontakt”

Kommentera