Hamnen

Välkommen till Hindersöstallarnas hamnförening i Luleå. Hindersöstallarnas hamnförening är en ideell förening som driver en mindre småbåtshamn om ca 250 båtplatser beläget på östra sidan av Hertsöskatan.  Hamnbassängen är ungefär 1,7 meter djup på de grundaste delarna vid normalvattenstånd (snittdjupet är 1,9 meter) och hamnen har båtplatser i bredderna 2.5, 3.0 och 3.5 meter. De flesta båtplatser nyttjas av föreningens medlemmar och ett antal båtplatser hyrs ut.

På den norra piren finns en sjösättningsramp och en vägramp som vintertid används som nerfart till isvägen som går ut till Hindersön, Långön och Storbrändön. Sjösättningsrampen och vägen ut på stenpiren underhålls av Luleå kommun.

För köranvisningar till hamnen – se följande länk

Bilparkering
På Hindersöstallarnas hamnförening område finns en parkering endast för medlemmarnas och hyrestagarnas bilar.

Båtvagnar och släp 
Det är inom hamnområdet inte tillåtet att under längre tid (längre än 10 dagar) parkera släp eller båtvagn fristående. Det enda stället där dessa får stå uppställda en längre tid är på förhyrda uppställningsplatser. Är släpvagnen/båtvagnen kopplad till bilen får de stå längre än 10 dagar på parkeringen. Vid önskemål om att hyra uppställningsplats kontaktas sekreteraren.

Om släp eller båtvagn parkeras längre tid än dessa 10 dagar kommer föreningen att anslå en varningslapp på vagnen och efter utgången tidsfristen (på lapp) löpt ut borttransporteras vagnen från hamnområdet. Föreningen ansvarar inte för borttransporterade vagnar.

Gästplatser
Hamnen tillhandahåller två gästplatser (längst ut) på flytbryggan. Dessa kostar 200 kr per dygn och det krävs en anmälan till hamnansvarig samt till vakten för att få ligga där över natten. Gästplatserna får endast användas av samma gäst vid ett fåtal tillfällen per år.

Hastighetsbestämmelser
Samtliga båtar i hamnen skall framföras på sådant sätt att svallet inte överskrider 15 cm. Styrelsen har om detta sker möjlighet att utdela en straffavgift på 500kr.

Drivmedel
I stallarna finns ingen drivmedelspump däremot tillhandahåller vår grannhamn Lövskär en pumpstation med möjlighet till korttankning. För mer information följ denna länk till Lövskärs bränsleförening.

Garage
Närmast den stora parkeringsytan finns en garageförening (Hindersöstallarnas garageförening) med 120 garage. Frågor gällande dessa garage hänvisas till garageföreningens ordförande Kjell Forss 0705 11 27 17

Handikapp plats
Föreningen har skapat en handikapp plats på flytbryggan som hyrs ut årsvis till den medlem som har det största fysiska behovet. Se detaljerad information här.

 

Kommentera