Garage

Hindersöstallarnas garageförening
Ordförande:
Johnny Stålarm – 070 – 368 53 16
Sekreterare:
Kjell Fors

Kassör:
Anna Wedén – 070-341 30 31

Garagemästare:
Marcus Henriksson
Ulf Hallberg

E-post: histagf@gmail.com  (Alla 5 i styrelsen får dessa mail.)

Vid felanmälan skicka gärna E-post.

 

 

Hindersöstallarnas garageförenings årsmöte 2022.

Årsmöte 20/4  kl 18:00 i Boulehallen.

/Styrelsen Histgf

Kommentera