Arbetsgrupp

Samtliga medlemmar och hyrestagare av en båtplats i föreningen har obligatorisk arbetsgruppstjänstgöring. Arbetsgruppen sätts samman utifrån ett rullande schema över hamnens båtplatser och omfattar ca 12 personer.

För mer information kontakta arbetsgruppansvarig.

Arbetsgrupplista
Arbetsgrupplista distribueras varje år tillsammans med inbetalningskort till de som ingår i årets arbetsgrupp.

Arbetsgrupplistan finns här: arbetsgrupp.pdf (endast för medlemmar).

Beskrivning
Hindersöstallarnas Hamnförening har en arbetsgrupp som består av medlemmar ur föreningen och löpande tas ut efter båtplatsordning.

Arbetsgruppens uppgift är att både rusta och avrusta hamnen för säsongen samt städa området och en del andra lättare uppgifter.

Sammankallande för arbetsgruppen är den person som står först i turordningen av den valda gruppen. Sammankallandes uppgift är att meddela ut tidpunkt när gruppen ska samlas för gemensam arbetsinsats samt att kontrollera närvaro för densamma.

Närvaroblankett för hela årets sammankomster delges sammankallande vid första arbetsinsatsen och den skall redovisas komplett ifylld efter säsongens slut.

Önskvärt är att kallelsen skall utgå om minst en veckas framförhållning men kan avvika något då vädret styr tidpunkten för arbetsinsatsen.

Har man inte personligen möjlighet att närvara så går det bra att utse valfri ersättare. Ersättarens namn delges sammankallande vid kallelse eller arbetsinsats. Hittar man ingen ersättare kan man alltid prova att ringa någon av föreningens godkända vakter för att se om någon av dem är intresserad av att gå in som ersättare.

Om inte den sammankallade eller någon ersättare infinner sig till arbetstillfället anses detta som frånvaro och vite om 500 kr / gång uttages via inbetalningskort i slutet av säsongen.

Arbete som utföres vid Hamnföreningens arbetsinsatser är av skiftande slag, både tunga och lätta uppgifter så det finns att göra för alla.

Den kallade måste ha lämpliga kläder för ändamålet och vädret. Höga gummistövlar måste meddtages.

Styrelsens ansvarige för arbetsgruppen återfinns under menyn ”Kontakt”

Kommentera