Extra vaktpass?

police-manOm du som medlem eller hyrestagare av båtplats vill ta på dig extra vaktpass under kommande säsong skicka då ett mail till hamnens sekreterare. Sekreteraren för då in dig på listan över godkända vakter. Listan kommer att publiceras på hemsidan, i vaktkuren samt på den nya informationstavlan (som är inköpt och som kommer att monteras till vår så snart tjälen har släppt sitt grepp).

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 1:00pm on Tuesday October 10th, 2017

Plogning av parkeringen

Winter roadKommunen har inte öppnat årets isväg än på grund av att isarna fortfarande är för svaga för att kunna plogas. Många av föreningens medlemmar vill ändå ut till sina stugor och eftersom bilvägen inte har öppnats väljer många att färdas ut med skoter istället. Behov att parkera både bilar och släpvagnar inom hamnområdet finns även vintertid så därför har föreningen beställt plogning av bilparkeringen i vinter.

Ni medlemmar som väljer att använda parkeringen under vintern – glöm inte att samma regler gäller vintertid som sommartid. Dvs det är inte tillåtet att parkera släpvagnar/båtvagnar längre än 10 dagar på parkeringen. Det enda stället där dessa får stå uppställda en längre tid är på förhyrda uppställningsplatser!

Styrelsen vill även passa på att varna för mycket tunna isar i skärgården – exempelvis så är det öppet vatten ute på Brändöfjärden på vissa delar.

Hälsningar
/Styrelsen

Post expires at 1:20pm on Thursday October 12th, 2017

Arbetskväll

Nu har arbetsgruppen gjort en sista insats för säsongen genom att palla upp bommarna. Detta genomfördes Söndagen den 4 december och uppslutningen var bra. Endast en frånvarande. Förhoppningsvis ska hamnen nu klara vinterns alla hög och lågvatten.

Hälsningar Styrelsenimg_0426

Post expires at 8:50am on Friday October 6th, 2017

Slutet på säsongen

Lugnet har nu lagt sig i hamnen och hösten har gjort sig påmind på allvar. Det blir mindre och mindre med båtar i hamnbassängen och bara de sista entusiasterna samt bofasta i skärgården ligger kvar. När väl isen till slut växer sig tjock nog för att beträda gör föreningens arbetsgrupp en sista insats och pallar upp bommarna på stöttor för att inte isen ska förstöra dessa vid skiftningarna av hög och lågvatten. Detta brukar ske någon gång under November eller December månad.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 3:01pm on Saturday October 28th, 2017

Skadegörelse

Det har skett skadegörelse, i form av punkterade bildäck, på en bil som stod parkerad på parkeringen i slutet av september. Skadegörelsen är polisanmäld och utredning pågår. Polisen har begärt ut videoinspelningen över det aktuella tillfället -förhoppningsvis kan de få tag på den skyldige.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 7:51pm on Friday October 13th, 2017

Aktuella projekt

Styrelsen fick av årsmötet många uppgifter att arbeta med till nästa årsmöte. Många av uppgifterna har slutförts medan ett antal uppgifter kvarstår. Styrelsen kommer att rapportera mer ingående vid kommande årsmöte.

Tre  av de större uppgifterna var att förhandla fram ett nytt arrendeavtal, tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett kostnadsförslag för en eventuell muddring samt tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett kostnadsförslag för ett eventuellt byte av flytbryggan.

Arrendeavtal
Hamnförenings arrendeavtal går ut vid årsskiftet och styrelsen har därför förhandlat fram ett nytt arrendeavtal med kommunen. Från årsskiftet kommer föreningen att arrendera ett betydligt större markområde än tidigare – för att säkra föreningens och medlemmarnas intressen. I det nuvarande arrendeområdet, som går ut sista december 2016, arrenderar föreningen endast själva hamnbassängen och en liten yta framför lastkajerna.

I det nya arrendeavtalet, som börja gälla från årsskiftet, kommer föreningen nu att arrendera ett betydligt större markområde som omfattar hela parkeringsytan samt markområdena på kortsidorna om garagen. Markområdet längst västerut (markområdet där uppläggningsplats 1-20 idag finns) har inte ingått i det gamla arrendeavtalet och kommer inte heller ingå i det nya arrendeavtalet eftersom område kommer att arrenderas av garageföreningen då de planerar att bygga ytterligare en garagelänga.

Styrelsen kommer av denna anledning ta kontakt med berörda hyrestagare av uppläggningsplatserna nr 1-20 så snart styrelsens fått information från garageföreningens styrelse när området måste vara tömt (troligen någon gång i slutet av maj). Uppläggningsplatserna 1-20 kommer att flyttas till ett markområde som hamnföreningen arrenderar. Uppläggningsplatserna 1-20 står idag på kommunens mark men kommer till våren att flytta in på ett område som hamnföreningen arrenderar.

Muddring

Styrelsen fick i uppdrag av senaste årsmöte att tillsätta en arbetsgrupp som skulle få i uppgift att ta fram olika kostnadsförslag att muddra hamnen. Årsmötet har inte tagit något beslut att muddra hamnen. Årsmötet ansåg att olika kostnadsförslag skulle presenteras vid nästa årsmöte för att medlemmarna skulle ha något att ta ställning till.

Styrelsen hittade ingen medlem som var intresserad av att ingå i arbetsgruppen. För att komma vidare i frågan har därför styrelsen själva arbetat vidare med frågan. Styrelsen har mätt djupet i hamnen på ett 60 tal mätpunkter och har börjat ta fram ett antal olika muddringsalternvativ. Styrelsen har som ambition att kunna presentera några kostnadsalternativ till årsmötet. Förutom att ta fram kostnadsförslag måste styrelsen även utreda vart i hamnbassängen det går att muddra – det finns en risk att berghäll finns på botten i vissa delar av hamnbassängen vilket kan omöjliggöra muddring i dessa delar.

Flytbrygga

Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle få i uppgift att till kommande årsmöte att ta fram ett kostnadsförslag avseende utbyte av flytbrygga. Det innebär således att årsmötet inte har tagit något beslut att byta ut flytbryggan.  Årsmötet ansåg att olika kostnadsförslag skulle presenteras vid nästa årsmöte för att medlemmarna skulle ha något att ta ställning till.

Styrelsen hittade ingen medlem som var intresserad av att ingå i arbetsgruppen. För att komma vidare i frågan har därför styrelsen själva arbetat vidare med frågan. Om årsmötet tar beslut att utföra en muddring bör ett byte av flytbrygga förmodligen ske efter att muddringen är slutförd.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 5:09pm on Sunday August 13th, 2017

Mörka nätter

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även de ljusa nätterna som har uppskattats av många. När mörkret lägger sig på kvällen är det viktigt att ni som kör båt in i/ut ur hamnen håller rätt sida i gattet. Det har varit några mindre incidenter där båtar har kört på fel sida i gattet. Var försiktig i mörkret och håll båten på rätt sida i gattet så att vi inte får några onödiga kollisioner.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 12:08pm on Wednesday October 18th, 2017

Ny garagelänga

garage_nyHindersöstallarnas garageförening planerar för att bygga ytterligare en garagelänga (vid de befintliga garagen). Är du som medlem/hyrestagare i hamnföreningen intresserad av att köpa ett garage i den nya garagelängan kan du lämna din intresseanmälan till ordförande i garageföreningen (Kjell Forss som nås på telefon 0705-11 27 17). Alla övriga frågor gällande garagen hänvisas också till Kjell Forss.

Hälsningar  Styrelsen

Post expires at 11:14am on Saturday October 7th, 2017

Återvinningsstation

Midsommarvädret blev fint men desto mer bedrövligt blev ordningen runt kommunens återvinningsstation (som ligger utanför hamnföreningens område) efter midsommarhelgen. Moloken och de övriga återvinningscontainrarna blev överfulla och nu ligger det så mycket skräp på marken så det är för otrevligt att ens publicera en bild över hur det ser ut.

Styrelsen arbetar med att få Luleå Kommun att komma ut och sanera området snarast möjligt. Det bör tilläggas att hamnföreningen inte har någonting med återvinningsstationen att göra men eftersom den ligger nära hamnen är föreningen självklart intresserad av att det är en god ordning runt återvinningsstationen.

Hälsningar

Styrelsen

Post expires at 7:40pm on Saturday October 28th, 2017

Arbetskväll

ParkeringenIgår (2016-06-20) var det dags för årets andra arbetskväll. Förutom arbetsgruppen och några ut styrelsen var även myggen på plats och arbetade frenetiskt.

Arbetskvällen började kl 18.00 och avslutades kl 21.30. På  kvällens agenda stod bland annat städning, slyröjning, ny skyltning av uppställningsplatserna och montering av nya parkeringsavdelare.

Parkeringsavdelarna har efterfrågats av många medlemmar (årsmötesbeslut) eftersom bilar bli relativt ofta inparkerade under sommaren. Avdelarna monterades inte på hela parkeringen eftersom det även fortsättningsvis måste gå att pakera en bil med släp på parkeringen. Denna kväll gick det tyvärr inte att montera avdelarna i helt raka linjer eftersom det stod, redan nu, många bilar parkerade i krokiga led på parkeringen.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 10:53am on Saturday October 21st, 2017