Årsmöte 2024

årsstämma

Onsdagen den 13:e mars 2024 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 1:a mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 28:e februari)
– Resultaträkning 2023 (publiceras 28:e februari)
– Balansräkning 2023 (publiceras 28:e februari)
– Arbetsgrupp 2024 (publiceras 1:a april)
– Vaktlista 2024 (publiceras 21:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Upphittade glasögon

Glasögon med fodral är upphittade i hamnområdet.
Kontakta styrelsen ifall ni är ägare…
Resized_20231116_121538

/Styrelsen

Arbetsdag lördag 25 november 2023

Lördag den 25/11 kl.09:00 är det dags för arbetsdag i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Arbetskväll onsdag 1 november 2023

Onsdag den 1/11 kl.18:00 är det dags för arbetskväll i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Ny Sjösättningsramp

Nu är den nya sjösättningsrampen på plats…

20230908_095017

/Styrelsen

Arbete med ny Sjösättningsramp v.33

Nytt försök med att byta ut sjösättningsrampen kommer att ske under vecka 35-36.

/Styrelsen

Arbete med att byta ut den gamla sjösättningsrampen till en ny kommer att utföras med start under vecka 33. Under tiden som arbetet utförs, så kommer det att bli begränsad tillgång till norra piren.

/Styrelsen

Nya Båtuppställningsplatser

Nya båtuppställningsplatser planeras att uppföras på grusplanen mot garagen.
Skyltning och markarbeten kommer att utföras inom en snar framtid.
Vänligen parkera inga fordon, släp eller båtvagnar inom dessa områden från och med 2023-08-01.

/Styrelsen

2023-07-17 Båtuppställningsplatser Bild 2

Helikopter på Norra Piren

Söndagen den 9 juli så utfördes det någon form av uppdrag med helikopter i hamnen. Landning, start och hovring på låg höjd i samband med lyft av en friggeboda förekom. Det innebar en risk för blästring samt stenskott på närliggande båtar. Båtägare uppmanas att kontakta Kallax Flyg direkt om man upptäcker skador på sina båtar.

/Styrelsen

Information från Styrelsen

Med anledning av Midsommarhelgens oväder och händelser i hamnen så vill styrelsen informera om båtägarnas samt vakternas ansvar och åtaganden.

Styrelsen vill klarlägga att det yttersta ansvaret för sin båt alltid ligger på ägaren.

Vaktinstruktionerna beskriver gällande rutiner och åtaganden under vaktpasset, vilket framgår av dokumentet ”vaktinstruktioner” som finns på föreningens hemsida.

Vakterna ska i första hand kontakta ägarna av båtar om en akut situation föreligger, för att sedan vidta akuta åtgärder för att förhindra att skador på egendom uppstår.

Om problem som uppstår bedöms att inte kunna åtgärdas, ska kontakt med styrelsen tas för vidare rådgivning.

Hur vakterna bedömer säkerheten och risker med att gå ner i en båt ligger på den enskilde vakten att bedöma, men den personliga säkerheten sätts alltid i första hand.

Med vänliga hälsningar!

/Styrelsen för Hindersöstallarnas Hamnförening

Parkering Hamnvakter

Parkeringsplatserna för Hamnvakterna är flyttad till grusparkeringen bredvid Vaktlokalen.

/Styrelsen

Parkering Vakter