Skadegörelse

Det har skett skadegörelse, i form av punkterade bildäck, på en bil som stod parkerad på parkeringen i slutet av september. Skadegörelsen är polisanmäld och utredning pågår. Polisen har begärt ut videoinspelningen över det aktuella tillfället -förhoppningsvis kan de få tag på den skyldige.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 7:51pm on Thursday July 13th, 2017

Aktuella projekt

Styrelsen fick av årsmötet många uppgifter att arbeta med till nästa årsmöte. Många av uppgifterna har slutförts medan ett antal uppgifter kvarstår. Styrelsen kommer att rapportera mer ingående vid kommande årsmöte.

Tre  av de större uppgifterna var att förhandla fram ett nytt arrendeavtal, tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett kostnadsförslag för en eventuell muddring samt tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett kostnadsförslag för ett eventuellt byte av flytbryggan.

Arrendeavtal
Hamnförenings arrendeavtal går ut vid årsskiftet och styrelsen har därför förhandlat fram ett nytt arrendeavtal med kommunen. Från årsskiftet kommer föreningen att arrendera ett betydligt större markområde än tidigare – för att säkra föreningens och medlemmarnas intressen. I det nuvarande arrendeområdet, som går ut sista december 2016, arrenderar föreningen endast själva hamnbassängen och en liten yta framför lastkajerna.

I det nya arrendeavtalet, som börja gälla från årsskiftet, kommer föreningen nu att arrendera ett betydligt större markområde som omfattar hela parkeringsytan samt markområdena på kortsidorna om garagen. Markområdet längst västerut (markområdet där uppläggningsplats 1-20 idag finns) har inte ingått i det gamla arrendeavtalet och kommer inte heller ingå i det nya arrendeavtalet eftersom område kommer att arrenderas av garageföreningen då de planerar att bygga ytterligare en garagelänga.

Styrelsen kommer av denna anledning ta kontakt med berörda hyrestagare av uppläggningsplatserna nr 1-20 så snart styrelsens fått information från garageföreningens styrelse när området måste vara tömt (troligen någon gång i slutet av maj). Uppläggningsplatserna 1-20 kommer att flyttas till ett markområde som hamnföreningen arrenderar. Uppläggningsplatserna 1-20 står idag på kommunens mark men kommer till våren att flytta in på ett område som hamnföreningen arrenderar.

Muddring

Styrelsen fick i uppdrag av senaste årsmöte att tillsätta en arbetsgrupp som skulle få i uppgift att ta fram olika kostnadsförslag att muddra hamnen. Årsmötet har inte tagit något beslut att muddra hamnen. Årsmötet ansåg att olika kostnadsförslag skulle presenteras vid nästa årsmöte för att medlemmarna skulle ha något att ta ställning till.

Styrelsen hittade ingen medlem som var intresserad av att ingå i arbetsgruppen. För att komma vidare i frågan har därför styrelsen själva arbetat vidare med frågan. Styrelsen har mätt djupet i hamnen på ett 60 tal mätpunkter och har börjat ta fram ett antal olika muddringsalternvativ. Styrelsen har som ambition att kunna presentera några kostnadsalternativ till årsmötet. Förutom att ta fram kostnadsförslag måste styrelsen även utreda vart i hamnbassängen det går att muddra – det finns en risk att berghäll finns på botten i vissa delar av hamnbassängen vilket kan omöjliggöra muddring i dessa delar.

Flytbrygga

Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle få i uppgift att till kommande årsmöte att ta fram ett kostnadsförslag avseende utbyte av flytbrygga. Det innebär således att årsmötet inte har tagit något beslut att byta ut flytbryggan.  Årsmötet ansåg att olika kostnadsförslag skulle presenteras vid nästa årsmöte för att medlemmarna skulle ha något att ta ställning till.

Styrelsen hittade ingen medlem som var intresserad av att ingå i arbetsgruppen. För att komma vidare i frågan har därför styrelsen själva arbetat vidare med frågan. Om årsmötet tar beslut att utföra en muddring bör ett byte av flytbrygga förmodligen ske efter att muddringen är slutförd.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 5:09pm on Sunday August 13th, 2017

Mörka nätter

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även de ljusa nätterna som har uppskattats av många. När mörkret lägger sig på kvällen är det viktigt att ni som kör båt in i/ut ur hamnen håller rätt sida i gattet. Det har varit några mindre incidenter där båtar har kört på fel sida i gattet. Var försiktig i mörkret och håll båten på rätt sida i gattet så att vi inte får några onödiga kollisioner.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 12:08pm on Saturday March 18th, 2017

Ny garagelänga

garage_nyHindersöstallarnas garageförening planerar för att bygga ytterligare en garagelänga (vid de befintliga garagen). Är du som medlem/hyrestagare i hamnföreningen intresserad av att köpa ett garage i den nya garagelängan kan du lämna din intresseanmälan till ordförande i garageföreningen (Kjell Forss som nås på telefon 0705-11 27 17). Alla övriga frågor gällande garagen hänvisas också till Kjell Forss.

Hälsningar  Styrelsen

Post expires at 11:14am on Friday April 7th, 2017

Återvinningsstation

Midsommarvädret blev fint men desto mer bedrövligt blev ordningen runt kommunens återvinningsstation (som ligger utanför hamnföreningens område) efter midsommarhelgen. Moloken och de övriga återvinningscontainrarna blev överfulla och nu ligger det så mycket skräp på marken så det är för otrevligt att ens publicera en bild över hur det ser ut.

Styrelsen arbetar med att få Luleå Kommun att komma ut och sanera området snarast möjligt. Det bör tilläggas att hamnföreningen inte har någonting med återvinningsstationen att göra men eftersom den ligger nära hamnen är föreningen självklart intresserad av att det är en god ordning runt återvinningsstationen.

Hälsningar

Styrelsen

Post expires at 7:40pm on Friday April 28th, 2017

Arbetskväll

ParkeringenIgår (2016-06-20) var det dags för årets andra arbetskväll. Förutom arbetsgruppen och några ut styrelsen var även myggen på plats och arbetade frenetiskt.

Arbetskvällen började kl 18.00 och avslutades kl 21.30. På  kvällens agenda stod bland annat städning, slyröjning, ny skyltning av uppställningsplatserna och montering av nya parkeringsavdelare.

Parkeringsavdelarna har efterfrågats av många medlemmar (årsmötesbeslut) eftersom bilar bli relativt ofta inparkerade under sommaren. Avdelarna monterades inte på hela parkeringen eftersom det även fortsättningsvis måste gå att pakera en bil med släp på parkeringen. Denna kväll gick det tyvärr inte att montera avdelarna i helt raka linjer eftersom det stod, redan nu, många bilar parkerade i krokiga led på parkeringen.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 10:53am on Tuesday March 21st, 2017

Extra vaktpass

Om du som medlem eller hyrestagare av båtplats vill ta på dig extra vaktpass under båtsäsongen kan du skicka ett mail till hamnens sekreterare. Sekreteraren för då in dig på listan över rekommenderade vakter. Listan finns publicerad både på hemsidan och i vaktkuren.

Hälsningar

Styrelsen

Post expires at 9:22pm on Monday March 13th, 2017

Sjösättning

2016-05-08De första båtarna har nu sjösatts (2016-05-08). Det är inte länge kvar till alla båtplatser är isfria och redo att användas.

Hälsningar
Styrelsen

 

Post expires at 1:35pm on Sunday April 9th, 2017

Vårförberedelser

Igår kväll (tisdagen den 26 april 2016) var det dags att förbereda hamnen inför årets båtsäsong. Årets arbetsgrupp var inkallad för att bl.a. ta bort stöttor och laga de bommar som farit illa sedan i höstas. Föreningens arbetsgruppsansvarig (styrelseledamot Per Pettersson) ledde arbetet tillsammans med hamnansvarig (styrelseledamot Lars Löfstedt).

Solen lyste med sin frånvaro men arbetsmoralen var ändå på topp. Arbetsgruppen passade på att byta några flytkroppar på flytbryggans bommar som var till åren och knappt flöt längre.

Nu är hamnen redo för ytterligare en säsong med båttrafik när väl isen smälter. Per och Lars tackar arbetsgruppen (som var nästan intakt) för en väl utförd arbetskväll.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 8:22am on Monday March 27th, 2017

Information om mervärdesskatt

Föreningen är sedan 2016 redovisningsskyldig för moms (mervärdesskatt). Anledningen till det är att föreningen bedriver uthyrning av båt- och uppläggningsplatser inom hamnområdet.

Skatteverket har kontrollerat alla ideella föreningar och gjort den bedömningen att samma villkor ska gälla ideella föreningar som för de privata aktörer som bedriver uthyrningsverksamhet.

Föreningen är därför skyldig att ta ut 25 % moms på hyrbelopp på alla hyrplatser som för oss blir utgående moms, alltså den moms vi ska inbetala och redovisa till skatteverket. Föreningen får ”dra av” del av den ingående momsen, den moms vi får betala på leverantörsfakturor, med 52 % av 25 % moms. Avdragsrätten för den ingående momsen kan förändras under åren beroende på hur stor del av uthyrningsverksamheten är i förhållande till medlemsavgifter, som ej är momspliktiga.

Mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms ska sedan redovisas och inbetalas senast den 12 februari nästkommande år.

Hälsningar
Kassören

Post expires at 8:15am on Thursday April 27th, 2017