Arbetskväll

Nu är årets sista arbetskväll avklarad (2017-12-06) och arbetsgruppen var nere i hamnen och stöttade upp bommarna. Arbetet gick hyfsat bra även om arbetsgruppen inte var fulltaliga denna kväll. Nu får vi hoppas att stöttorna står kvar hela vinter.

Hälsningar Styrelsen

vinter_2017

Flytkroppar

I samband med att leverantören levererade den nya flytbryggan diskuterades även produktutvecklingen av nya flytkroppar med leverantören (Svenska Marinvaror).

Leverantören ansåg att den nya typen av flytkroppar för bommar (se nedanstående bild) kan vara ett bra alternativ till den gamla typen av runda flytkroppar.

De största fördelarna verkar vara:
– en större volym och högre flytkraft (130 liter istället för 60 liter)
– inga metallrör eller brickor som ligger i kontakt med vattnet och rostar sönder
– längre livslängd än den befintliga modellen (några ”rund” sjunker varje år)
– 30% smalare än de runda flytkropparna (vilket leder till att den ”fria” bredden mellan bommarna ökar med ca 14 cm)

Den största nackdelen är att den är lite dyrare och att det är oklart hur den tål att frysa fast i isen (den inte är konisk i formen).

Leverantören har lånat ut en flytkropp till föreningen som nu är monterad på den fasta piren som ett test över vintern. Om den nya modellen fungerar väl kan den vara ett bra alternativ. Föreningen kommer inte att byta ut de flytkroppar som fungerar utan frågan handlar bara om vilken typ som ska köpas in när någon flytkropp måste ersättas.

Hälsningar Styrelsen

flottor

Plogning

Snart fryser fjärdarna igen och årets skotersäsong drar igång. Många medlemar ser fram emot att parkera både bilar och släpvagnar på parkeringen medan de tar en tur till sina fastigheter i skärgården.

Föreningen har därför upphandlat en entreprenör som kommer ploga parkeringen i vinter (på samma sätt som gjordes ifjol).

Hälsningar Styrelsen Winter road

Piren

IMG_2645Föreningen har sedan en tid tillbaka monterat upp en belysning på den yttersta piren för att det ska vara lättare att se vart de yttersta stenarna på piren ligger när man kommer in med båt till hamnen i mörker.

Hälsningar Styrelsen

Grus

Flera medlemmar har efterfrågat grus till båtupptagningsrampen. Behovet av grus är som störst sent på hösten då marken är frusen och rampen fryser på med is – isen gör det svårt för bilarna att få ett bra fäste. Föreningen har därför införskaffat en sandlåda med grus och spade. Lådan är uppställd bredvid rampen.

Nackdelen med grus på rampen är att det under isfria månader blir sämre fäste för bildäcken. Ta gärna med en sopborste och sopa bort eventuellt utlagt grus ifall gruset skapar ett problem under isfria perioder.

Hälsningar Styrelsen IMG_2631

Bryggan

Den nya flytbryggan än nu på plats och leverantören arbetar med att slutföra förankringen av den nya flytbryggan. Förankringen av flytbryggan kommer att ske med 22 st helt nya betongankare och kättingar.

Bommarna kommer att monteras på flytbryggan under vårvintern – när isen är tjock nog att stå på. Att montera bommarna från isen är betydligt lättare då det är en del arbete med att justera in bommarna i rätt position. Föreningen kommer att fortsätta tillämpa den befintliga modell dvs bredden blir 2,5m – från mitten på ena bommen till mitt mitten av den andra bommen. De flesta båthamnar har valt att tillämpa denna modell.

Intresset att frivilligt delta i olika arbetsgrupper har under det gångna året varit lågt bland våra medlemmar och hyrestagare. Ifall föreningen inte har ett antal frivilliga som bär ut bommarna kommer föreningen hyra in arbetskraft för detta moment. Om du är intresserad att anmäla dig gör du det genom att skicka ett mail till sekreteraren (se mailadress under fliken ”Kontakt”).

Den nya bryggan är något längre än den gamla bryggan vilket gör att föreningen kommer att skapa några nya båtplatser längst ut på flytbryggan. De nya båtplatserna kommer att ge föreningen en ökad årlig intäkt samtidigt som det blir fler personer som delar på vaktpassen.

Hälsningar Styrelsen

IMG_0682

Växtlighet

Slyn inom hamnområdet växer snabbt och vilket märks framförallt längs med piren som går ut till sjösättningsrampen. Slyn är nu slagen för att det ska se fint ut till kommande båtsäsong.

Hälsningar StyrelsenIMG_2612

Montering

Igår (2017-10-23) sjösatt leverantören de nya modulerna till flytbryggan i hamnbassängen. Leverantören kommer att börja montera de nya modulerna inom de närmaste dagarna.

Under några dagar kommer det därför vara svårt att ta sig med båt till föreningens lastkajer eftersom den nya modulerna ligger i vägen.

Den yttersta modulen av den gamla flytbryggan har föreningen valt att behålla då flytkropparna var i bra skick.

Hälsningar Styrelsen

IMG_0677 IMG_0678

 

 

Bommar och flytkroppar

Bommar11

Den 16 oktober var det arbetskväll och samtliga bommar togs bort från flytbryggan inför ankomsten av den nya flytbryggan – som troligen kommer att monteras under vecka 43.

Flera personer från Lagarbete11arbetsgruppen, styrelsen, ungdomar från Utia (ett bemanningsföretag) samt några frivilligt anmälda medlemmar/ hyrestagare deltog i arbetet.

Arbetet flöt på riktigt bra och humöret var på topp! Roligt att se äldre och yngre samarbeta så bra och lösa logistiken på den smala flytbryggan på ett helt strålande sätt!

Kassören (Anna W) hade dukat upp med smörgåsar och dryck i vaktkuren som uppskattades av många (trots att fikapausen inte blev mer än 5 minuter). Kl 21 var arbetet avslutat och då hade 2100 st  bultar skruvats loss och 110 st bommar/flytkroppar blivit bortburna.

Styrelsen vill ge ett stort tack till alla som ställde upp och ett extra stort tack till ungdomarna från bemanningsföretaget Utia som gav allt och verkligen höjde stämningen under arbetskvällen! TACK!

Hälsningar Styrelsen

Bommar12 Bommar13

Arbetskväll – flytbryggan!

Måndagen den 16:e oktober kl 18:00 kommer föreningen börja montera bort samtliga bommar på flytbryggan.

Arbetsgruppen är inkallad med då det är över 100 bommar som ska bäras in önskar styrelsen att alla medlemmar och hyrestagare som har möjlighet kommer och hjälper till att bära in bommarna. Har du möjlighet att delta – anmäld dig då genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se

Föreningen kommer att bjuda på kaffe och tilltugg under arbetskvällen.

Hälsningar Styrelsen

 

Post expires at 5:55pm on Monday October 8th, 2018