Extra vaktpass

Om du som medlem eller hyrestagare av båtplats vill ta på dig extra vaktpass under båtsäsongen kan du skicka ett mail till hamnens sekreterare. Sekreteraren för då in dig på listan över rekommenderade vakter. Listan finns publicerad både på hemsidan och i vaktkuren.

Hälsningar

Styrelsen

Post expires at 9:22pm on Monday March 13th, 2017

Sjösättning

2016-05-08De första båtarna har nu sjösatts (2016-05-08). Det är inte länge kvar till alla båtplatser är isfria och redo att användas.

Hälsningar
Styrelsen

 

Post expires at 1:35pm on Sunday April 9th, 2017

Vårförberedelser

Igår kväll (tisdagen den 26 april 2016) var det dags att förbereda hamnen inför årets båtsäsong. Årets arbetsgrupp var inkallad för att bl.a. ta bort stöttor och laga de bommar som farit illa sedan i höstas. Föreningens arbetsgruppsansvarig (styrelseledamot Per Pettersson) ledde arbetet tillsammans med hamnansvarig (styrelseledamot Lars Löfstedt).

Solen lyste med sin frånvaro men arbetsmoralen var ändå på topp. Arbetsgruppen passade på att byta några flytkroppar på flytbryggans bommar som var till åren och knappt flöt längre.

Nu är hamnen redo för ytterligare en säsong med båttrafik när väl isen smälter. Per och Lars tackar arbetsgruppen (som var nästan intakt) för en väl utförd arbetskväll.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 8:22am on Monday March 27th, 2017

Information om mervärdesskatt

Föreningen är sedan 2016 redovisningsskyldig för moms (mervärdesskatt). Anledningen till det är att föreningen bedriver uthyrning av båt- och uppläggningsplatser inom hamnområdet.

Skatteverket har kontrollerat alla ideella föreningar och gjort den bedömningen att samma villkor ska gälla ideella föreningar som för de privata aktörer som bedriver uthyrningsverksamhet.

Föreningen är därför skyldig att ta ut 25 % moms på hyrbelopp på alla hyrplatser som för oss blir utgående moms, alltså den moms vi ska inbetala och redovisa till skatteverket. Föreningen får ”dra av” del av den ingående momsen, den moms vi får betala på leverantörsfakturor, med 52 % av 25 % moms. Avdragsrätten för den ingående momsen kan förändras under åren beroende på hur stor del av uthyrningsverksamheten är i förhållande till medlemsavgifter, som ej är momspliktiga.

Mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms ska sedan redovisas och inbetalas senast den 12 februari nästkommande år.

Hälsningar
Kassören

Post expires at 8:15am on Thursday April 27th, 2017

Vaktkuren

Vaktkuren genomgår just nu en större invändig renovering inför årets vaktsäsong – som närmar sig med stormsteg. Det var länge sedan vaktkuren fick en renovering (på insidan) och många är vi som har suttit vakt under årens lopp. Vaktkuren håller på att målas om på insidan och det gamla slitna golvet kommer att bytas ut. Nya möbler är beställda och snart är vaktkuren fin och redo för ytterligare en vaktsäsong. Hoppas att du kommer trivs i vår nyrenoverade vaktkur – när det är dags för ditt vaktpass!

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 1:50pm on Saturday April 22nd, 2017

Dokument

Nu är årsmötesprotokollet, vaktlistan, lista över årets arbetsgrupp, ordningsföreskrifter och regler för kölistorna publicerade på hemsidan.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 1:45pm on Saturday April 22nd, 2017

Årsmöte 2016

I söndags (2016-03-20) genomfördes årsstämman på sedvanligt vis. Den stora händelsen på årets stämma var valet av en ny ordförande Jon Andersson.

Mötesanteckningarna kommer inom kort upp på webben efter justering (endast för medlemmar).

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 9:00am on Friday March 24th, 2017