Årsmöte: Måndagen den 19:e mars 2018 kl 18.30 (Luleå Energi Arena)

årsstämmaMåndagen den 19:e mars 2018 kl 18.30 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter trots att de saknar rösträtt.

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till  sekreterare@stallarna.se senast den 11 mars. Föreningen bjuder på fika och beställer mängden kaffe och bulle efter antalet anmälningar.

Föreningens fastslagna agenda finns att ta del i stadgarna. Styrelsen kommer informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med. Notera att frågan om stadgeändring kommer tas upp i år igen (en stadgeändring kräver beslut vid två årsmöten i följd).

Årsmötet 2017 beslutade att föreningen fortsättningsvis enbart ska distribuera själva kallelsen till årsmötet per post. Årsmöteshandlingar (inkl årets vakt- och arbetsgruppslistor) finns att ta del av nedan. För att ta del av ett dokument klickar ni på dokumentet ni vill läsa och skriver in inloggningsuppgifterna som ni hittar på kallelsen som har skickats hem till er (samma inloggningsuppgifter som ifjol).

– Kallelse
– Förslag till justering av stadgar (gul markering=ny text, blå markering=strykes)
– Vakt 2018
– Arbetsgrupp 2018

Hälsningar
Styrelsen

Godkända vakter 2018!

police-man

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare har anlitat oseriösa ersättningsvakter.

Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar och släktningar, befintliga medlemmar/ hyrestagare i föreningen samt personer upptagna på listan över ”godkända vakter” får anlitas som ersättningsvakt.

Vill du som medlem/hyrestagare ta på dig extra vaktpass i sommar eller anmäla någon till listan över godkända vakter för säsongen 2018 gör detta senast den 15 maj 2018 genom att skicka ett mail till sekreteraren. Den du anmäler till listan måste vara någon du personligen känner mycket väl och kan gå i god för.

Styrelsen kommer den 15 maj publicera den slutliga versionen av årets godkända vakter för säsongen 2018. Efter den 15 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2018.

Årets godkända vakter finns här.

Hälsningar
Styrelsen

Felparkerad båtvagn/båt

IMG_3052På den plogade parkeringsytan står det en delvis översnöad aluminiumbåt på en båtvagn.

Enligt gällande ordningsregler får båtvagnar/släpvagnar endast lämnas under 10 dygn på denna parkeringsyta. Styrelsen behöver därför hjälp att identifiera vem ägaren är av denna båt/båtvagn. Om du känner till vem som äger denna båt/båtvagn tag då kontakt med ordföranden eller sekreteraren.

Tack på förhand!

Hälsningar Styrelsen

Ny belysning flytbryggan

Styrelsen har beslutat att ersätta den gamla belysningen på flytbryggan med ett modernare system som följer dagens lagstiftning (elsäkerhetsföreskrifter) för elinstallationer i båthamnar.

Föreningen har av denna anledning köpt in 8 moderna LED-pollare (med moderna jordfelsströmbrytare) – se nedan. Modellen är av samma typ som de flesta båthamnar idag köper in.

Hälsningar Styrelsen

pollare pollare2

 

 

 

 

God Jul

IMG_2241_2

 

 

 

 

 

Styrelsen vill önska alla medlemmar och hyrestagare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen vill även passa på att speciellt tacka de båtplatsinnehavare som har varit med och aktivt bidragit med sin arbetsinsats under det gångna året.

Hälsningar Styrelsen

Arbetskväll

Nu är årets sista arbetskväll avklarad (2017-12-06) och arbetsgruppen var nere i hamnen och stöttade upp bommarna. Arbetet gick hyfsat bra även om arbetsgruppen inte var fulltaliga denna kväll. Nu får vi hoppas att stöttorna står kvar hela vinter.

Hälsningar Styrelsen

vinter_2017

Flytkroppar

I samband med att leverantören levererade den nya flytbryggan diskuterades även produktutvecklingen av nya flytkroppar med leverantören (Svenska Marinvaror).

Leverantören ansåg att den nya typen av flytkroppar för bommar (se nedanstående bild) kan vara ett bra alternativ till den gamla typen av runda flytkroppar.

De största fördelarna verkar vara:
– en större volym och högre flytkraft (130 liter istället för 60 liter)
– inga metallrör eller brickor som ligger i kontakt med vattnet och rostar sönder
– längre livslängd än den befintliga modellen (några ”rund” sjunker varje år)
– 30% smalare än de runda flytkropparna (vilket leder till att den ”fria” bredden mellan bommarna ökar med ca 14 cm)

Den största nackdelen är att den är lite dyrare och att det är oklart hur den tål att frysa fast i isen (den inte är konisk i formen).

Leverantören har lånat ut en flytkropp till föreningen som nu är monterad på den fasta piren som ett test över vintern. Om den nya modellen fungerar väl kan den vara ett bra alternativ. Föreningen kommer inte att byta ut de flytkroppar som fungerar utan frågan handlar bara om vilken typ som ska köpas in när någon flytkropp måste ersättas.

Hälsningar Styrelsen

flottor

Plogning

Snart fryser fjärdarna igen och årets skotersäsong drar igång. Många medlemar ser fram emot att parkera både bilar och släpvagnar på parkeringen medan de tar en tur till sina fastigheter i skärgården.

Föreningen har därför upphandlat en entreprenör som kommer ploga parkeringen i vinter (på samma sätt som gjordes ifjol).

Hälsningar Styrelsen Winter road

Piren

IMG_2645Föreningen har sedan en tid tillbaka monterat upp en belysning på den yttersta piren för att det ska vara lättare att se vart de yttersta stenarna på piren ligger när man kommer in med båt till hamnen i mörker.

Hälsningar Styrelsen

Grus

Flera medlemmar har efterfrågat grus till båtupptagningsrampen. Behovet av grus är som störst sent på hösten då marken är frusen och rampen fryser på med is – isen gör det svårt för bilarna att få ett bra fäste. Föreningen har därför införskaffat en sandlåda med grus och spade. Lådan är uppställd bredvid rampen.

Nackdelen med grus på rampen är att det under isfria månader blir sämre fäste för bildäcken. Ta gärna med en sopborste och sopa bort eventuellt utlagt grus ifall gruset skapar ett problem under isfria perioder.

Hälsningar Styrelsen IMG_2631