Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 var välbesökt – närmare 130 st medlemmar och ett 10 tal hyrestagare var på plats. Protokollet från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan så snart det har blivit justerat av justeringsmännen.

Styrelsen kommer att distribuera ett brev (per post) till alla medlemmar och hyrestagare med information kring de viktigast besluten som årsstämman (medlemmarna) tog. Informationsbrevet kommer även att publiceras på denna sida inom kort.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 10:25am on Sunday July 16th, 2017

Årsmöte: Tisdagen den 4:e april kl 18.30 (Luleå Energi Arena) – Medlemsfråga

Styrelsen har mottagit frågor från medlemmar och hyrestagare ifall man får ta med anhöriga på årsmötet. Svaret är att man får ta med anhöriga på årsmötet men bara i mån av plats.

I först hand har varje båtplatsinnehavare endast en plats på årsmötet. Men om det finns platser över på årsmötet får självklart anhöriga också delta. Anhöriga är dock inte röstberättigade.

Hälsningar styrelsen

Post expires at 7:58pm on Monday June 26th, 2017

Årsmöte: Tisdagen den 4:e april kl 18.30 (Luleå Energi Arena)

årsstämmaFörst av allt vill styrelsen uppmärksamma er medlemmar att årsmöte 2017 kommer besluta om ett antal större projekt ska genomföras eller inte – samt diskutera förändringar av stadgar och ordningsföreskrifter. Beslutar årsmötet att genomföra projekten kommer det att påverka alla medlemmar ekonomiskt. Längre ned finns kallelse och mer information om investeringarna.

Styrelsen uppmanar därför att så många av er röstberättigade (medlemmar) som möjligt att delta på årsstämman 2017. Hyrestagare är också välkomna då vi uppskattar era åsikter trots att ni saknar rösträtt! För att styrelsen ska kunna beställa rätt mängd fika ser vi gärna att ni skickar ett mail till sekreterare@stallarna.se ifall ni avser delta senast den 25 mars.

Redan nu kan ni ta del av materialet på nedanstående länkar (obs några dokument är lösenordsskyddade). Klicka på det dokument du vill läsa och skriv in det allmänna användarnamnet och lösenordet.  Kommer du inte ihåg inloggningsuppgifterna finner du dem på kallelsen som inom kort kommer att distribueras till samtliga medlemmar och hyrestagare per brev.

Kallelse (lösenordsskyddat)
Förslag till justering av stadgar (gul markering=ny text, blå markering=strykes)
Förslag till justering av ordningsföreskrifter (gul markering=ny text, blå markering=strykes)
Förslag till muddring och ny flytbrygga (lösenordsskyddat)
Vakt 2017 (lösenordsskyddat)
Arbetsgrupp 2017 (lösenordsskyddat)

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 5:58pm on Friday November 16th, 2018

Borrning

borrningIdag (2017-02-21) utförs borrningar i hamnbassängen vid ett 20-tal mätpunkter. Årsmötet 2016 beslutade att föreningen skulle utreda om det är möjligt att muddra hamnbassängen samt därefter även ta fram ett antal kostnadsförslag till årsmötet 2017. Första steget i processen är att klargöra hur nära botten urberget ligger i lagunen. Dessa djupuppgifter kommer föreningen även ha nytta av i framtiden.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 12:00pm on Wednesday November 21st, 2018

Moms för uppställningsplatser

Styrelsen har mottagit frågor varför föreningen tar ut moms för uppställningsplatser som hyrs av medlemmar i föreningen. Orsaken är Skatteverkets regelverk – se svaret från Skatteverket nedan:

—————————————————————————————-
Båtplatser i marina som upplåts för fritidsbåtar är en skattepliktig omsättning. Även uthyrning av uppläggningsplatser för båtar på land är skattepliktig omsättning av bakgrund av EU-domstolens dom i målet C-428/02, Fonden Marselisborg Lystgbådehavn.

Inskränkt skattskyldig
En förening kan, förutom inkomster och utgifter från ideell verksamhet, även vara undantagna från skattskyldighet för vissa andra inkomster och utgifter, dvs. vara inskränkt skattskyldig. De villkor som ska uppfyllas är ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet.

Ideella föreningar som är inskränkt skattskyldiga och undantagna inkomstbeskattning för viss näringsverksamhet enligt 7 kap. 7 § IL anses inte bedriva verksamheten yrkesmässigt enligt ML. De båtklubbar som uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet (jfr RÅ85 1:27) och som upplåter uppläggningsplatser till medlemmar bedriver en sådan verksamhet. De behöver därför inte ta ut mervärdesskatt på upplåtelse av uppläggningsplatser i den verksamheten.

Oinskränkt skattskyldig
Skatteverket gjorde en bedömning år 2014 att Hindersöstallarnas Hamnförening inte är allmännyttig och är alltså oinskränkt skattskyldig.

Ifall verksamheten inte har förändrats sedan år 2014 ska mervärdesskatt tas ut på uthyrning av båtplats och uppläggningplats.

För mer information gå gärna in och läs på vår hemsida under rättslig vägledning: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/28111.html?date=2005-06-17&q=b%C3%A5tar+i+marina
———————————————————————————————

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 5:51pm on Wednesday May 16th, 2018

Kölista för hyrplatser

Årsstämman 2016 beslutade  att införa nya regler gällande kösystem för hyrplatser från och med 2017. De nya reglerna finns att ta del av under menyn ”Dokument” och dokumentet ”Regler angående kösystem för hyrplats”.

Den största förändringen finns att läsa under § 9. Från och med den 1 januari 2017 kommer förening ta ut en årlig administrativ avgift om 100kr per anmäld köplats. Den administrativa avgiften skall betalas till föreningens postgironummer 4503682-9 senast den 31 mars (varje år).

Har inte den årliga avgiften betalas in senast den 31 mars förloras köplatsen. Om avgiften betalas efter den 31 mars kommer föreningen hantera betalningen som en helt ny anmälan och betalningsdag blir nytt ködatum (dvs hamnar sist i kölistan). De årliga avgifterna kommer inte att återbetalas vid erhållen hyrplats eller om sökande avsäger sig köplatsen.

Information om de nya reglerna distribueras även per post eller e-post till de personer som står i kö (enligt de kontaktuppgifter som föreningen i köregistret). Aktuella kölistor återfinns här: http://www.stallarna.se/?page_id=21

Bakgrunden till införandet av avgiften är framförallt för att hålla kölistorna uppdaterade med personer som verkligen är intresserade av en båtplats i föreningen.

Hälsningar Styrelsen

Post expires at 7:48am on Sunday November 25th, 2018

Extra vaktpass?

police-manOm du som medlem eller hyrestagare av båtplats vill ta på dig extra vaktpass under kommande säsong skicka då ett mail till hamnens sekreterare. Sekreteraren för då in dig på listan över godkända vakter. Listan kommer att publiceras på hemsidan, i vaktkuren samt på den nya informationstavlan (som är inköpt och som kommer att monteras till vår så snart tjälen har släppt sitt grepp).

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 1:00pm on Tuesday October 10th, 2017

Plogning av parkeringen

Winter roadKommunen har inte öppnat årets isväg än på grund av att isarna fortfarande är för svaga för att kunna plogas. Många av föreningens medlemmar vill ändå ut till sina stugor och eftersom bilvägen inte har öppnats väljer många att färdas ut med skoter istället. Behov att parkera både bilar och släpvagnar inom hamnområdet finns även vintertid så därför har föreningen beställt plogning av bilparkeringen i vinter.

Ni medlemmar som väljer att använda parkeringen under vintern – glöm inte att samma regler gäller vintertid som sommartid. Dvs det är inte tillåtet att parkera släpvagnar/båtvagnar längre än 10 dagar på parkeringen. Det enda stället där dessa får stå uppställda en längre tid är på förhyrda uppställningsplatser!

Styrelsen vill även passa på att varna för mycket tunna isar i skärgården – exempelvis så är det öppet vatten ute på Brändöfjärden på vissa delar.

Hälsningar
/Styrelsen

Post expires at 1:20pm on Thursday October 12th, 2017

Arbetskväll

Nu har arbetsgruppen gjort en sista insats för säsongen genom att palla upp bommarna. Detta genomfördes Söndagen den 4 december och uppslutningen var bra. Endast en frånvarande. Förhoppningsvis ska hamnen nu klara vinterns alla hög och lågvatten.

Hälsningar Styrelsenimg_0426

Post expires at 8:50am on Friday October 6th, 2017

Slutet på säsongen

Lugnet har nu lagt sig i hamnen och hösten har gjort sig påmind på allvar. Det blir mindre och mindre med båtar i hamnbassängen och bara de sista entusiasterna samt bofasta i skärgården ligger kvar. När väl isen till slut växer sig tjock nog för att beträda gör föreningens arbetsgrupp en sista insats och pallar upp bommarna på stöttor för att inte isen ska förstöra dessa vid skiftningarna av hög och lågvatten. Detta brukar ske någon gång under November eller December månad.

Hälsningar
Styrelsen

Post expires at 3:01pm on Saturday October 28th, 2017