Elarbeten

Under nästa vecka (vecka 27) kommer belysningen till den nya flytbryggan att monteras. Under arbetet kommer vissa brädor att vara lösa eller till och med vara bortmonterade eftersom nya kablar skall dras i bryggan. Var extra försiktig när ni går på flytbryggan till dess att arbetet är slutfört.

Hälsningar Styrelsen

Kommentera