Vagnar

Flera medlemmar i hamnen har hört av sig angående vagnarna som tyvärr ibland lämnas vid återvinningsstationen utanför området, och även ute längs bryggorna. Styrelsen vill påminna om att vagnarna alltid ska återlämnas på land intill bryggände så det blir enkelt att hitta dem när de ska användas.

//Styrelsen

Kommentera