Author Archives: Jon Andersson

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls torsdagen den 9:e mars. Till årsmötet kom 26 engagerade medlemmar samt två hyrestagare. Årsmötet avslutades kl 20.45. Styrelsen framförde ett stort tack till medlemmarna och hyrestagarna som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare som deltar då årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

Årsmötet avtackade Jon Andersson som efter sju år som ordförande kliver av förtroendeuppdraget, årsmötet valde Joakim Persson som ny ordförande. Mikael Öqvist avtackades också som efter sju år som sekreterare hade meddelat valberedningen att han inte fanns tillgänglig för en ny mandatperiod. Årsmötet valde istället in Göran Kuoppala som ny sekreterare i styrelsen. Både Jon och Mikael tackade för sig och de meddelande att de kommer säkerställa att det blir en bra överlämning till de nya förtroendevalda.

Protokollet kommer publiceras på hemsidan så snart årsmötesprotokollet är justerat.

//Hälsningar styrelsen

Årets sista arbetskväll

Onsdag den 21/12 kl18:00 blir det årets sista arbetskväll, alla medlemmar och hyrestagare är självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

//Styrelsen

Elinstallation

Föreningen har satsat på förnyelse av hamnens elsystem under sommaren, där bland annat skadade/underdimensionerande elkablar längs de fasta bryggorna har bytts ut och eluttagen som sitter på belysningsstolparna är bytta till nya godkända marina eluttag. Vi har passat på att montera utomhusbelysning vid de två toaletterna, monterat ny belysning inne på toaletterna, installerat ny vägarmatur för att lysa upp sjösättningsrampen samt monterat ny belysning på den yttersta delen av norra piren för att underlätta infart/utfart till hamnen i skymning/mörker

el.1 el.11

Grusad Parkering

Föreningen har  låtit justera och lägga nytt bärlager på bilparkeringen och  arbetsgruppen har tagit in parkeringsindelarna.

Parkering2

Parkering1

Arbetskväll

På tisdag 1/11 kl 18:00 har vi arbetskväll i hamnen.

Varmt välkomna

//Styrelsen

Nymålat!

Föreningen har anlitat ett måleri för att rödfärga de båda toaletterna som tidigare var gula, dessa står numer intill förrådet på en betongplatta.

toaletter

/Styrelsen

Garageföreningen – ny styrelse

Garageföreningen har haft årsmöte och antagit en ny styrelse, se under fliken ”Garage”, information om detta.

/Styrelsen

Nya eluttag längs bryggorna

Vi uppdaterar bryggorna med nya godkända eluttag, det är dubbla 230 V uttag på varje belysningsstolpe, med jordfelsbrytare. Dom är i drift under första halvan av juli.

eluttag

//Styrelsen

El-arbeten i hamnen

Enligt beslut på årsmötet som medlemmarna tog så ska elektriciteten längs hamnens fasta bryggor förnyas. Vi kommer även att komplettera anläggningen med nya elkabelbrunnar, nya eluttag, belysning vid båtlänning samt byta ut elkablarna under bryggorna. Detta kommer att medföra mindre störningar som vi ber er ha överseende med, och även visa hänsyn till de som arbetar med detta.

Tack på förhand.

/ Styrelsen

Arbetsdag

Onsdagen den 18/5  kl 18.00 har vi arbetsdag i hamnen, självklart är alla medlemmar och hyrestagare varmt välkomna att hjälpa oss med detta.

/Styrelsen