Utlåning av båt till arbetsgruppen

Vill du låna ut din båt i samband med att arbetsgruppen ska utföra arbeten i hamnbassängen, kan ni anmäla ert intresse till Lars Kuoppala som är ansvarig för arbetsgruppen. Ersättning utgår till båtägaren med 800 kr/gång båten (med ägare) används. Kontakta Lars på: arbetsgruppansvarig@stallarna.se

// Styrelsen

Kommentera