Årsmöte 2020

årsstämma

 

 

 

Torsdagen den 19:e mars 2020 kl 18.30 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe och bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerade på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

Årsmötet 2017 beslutade att föreningen fortsättningsvis enbart ska distribuera själva kallelsen till årsmötet per post. Årsmöteshandlingar finns inom två veckor att ta del av på denna sida. Vaktlistan publiceras senast sista mars.

Kallelse
Arbetsgrupp 2020
Budget 2020
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Vaktlista 2020

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt som kan göra din röst hörd.  

//Hälsningar Styrelsen

Kommentera