Vakt säsongen 2020

313-vaktÅrsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare hade anlitat oseriösa ersättningsvakter. Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar och släktningar, befintliga medlemmar/ hyrestagare i föreningen samt externa personer upptagna på listan över ”godkända ersättningsvakter” får anlitas som ersättningsvakt.

Vill du som medlem/hyrestagare ta på dig extra vaktpass i sommar och hamna på den publika listan över godkända ersättningsvakter eller anmäla någon du känner till listan för säsongen 2020 gör detta senast den 1 maj 2020 genom att skicka ett mail till sekreteraren. Den du anmäler till listan måste vara någon du personligen känner mycket väl och kan gå i god för.

Styrelsen kommer den 1 maj publicera den slutliga versionen av godkända ersättningsvakter för säsongen 2020. Efter den 1 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2020.

Nytt för i år är också att alla som vill hamna på listan över godkända ersättningsvakter måste signera ett dokument där man försäkrar att man kommer genomföra vaktpasset i enlighet med fastställd vaktinstruktion. Om man inte fullgör sina åtagande riskerar man att strykas från listan över godkända ersättningsvakter. Anledningen till denna åtgärd är att det har kommit till styrelsens kännedom att det fanns ifjol en godkänd ersättningsvakt som inte fullgjorde sina förpliktelser mot föreningen.

Hälsningar
Styrelsen

Kommentera