Category Archives: Hamn

Nya eluttag längs bryggorna

Vi uppdaterar bryggorna med nya godkända eluttag, det är dubbla 230 V uttag på varje belysningsstolpe, med jordfelsbrytare. Dom är i drift under första halvan av juli.

eluttag

//Styrelsen

Miljöinspektion

miljoIgår torsdag (2022-06-02) genomförde Luleå kommun en tillsyn av föreningens miljöarbete.  Tillsynen genomfördes av miljöinspektör Sofia. Föreningen har inte mottagit det formella tillsynsprotokollet än men enligt den muntliga återkopplingen som skedde på plats fick föreningen väl godkänt i vårt miljöarbete. Inspektören ansåg att föreningen var välskött och att föreningen hade en god ordning inom arrendeområdet och i föreningens dokumentation.

//Hälsningar Styrelsen

El-arbeten i hamnen

Enligt beslut på årsmötet som medlemmarna tog så ska elektriciteten längs hamnens fasta bryggor förnyas. Vi kommer även att komplettera anläggningen med nya elkabelbrunnar, nya eluttag, belysning vid båtlänning samt byta ut elkablarna under bryggorna. Detta kommer att medföra mindre störningar som vi ber er ha överseende med, och även visa hänsyn till de som arbetar med detta.

Tack på förhand.

/ Styrelsen

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls onsdagen den 16:e mars. Till årsmötet kom 27 engagerade medlemmar samt några hyrestagare. Årsmötet avslutades först kl 21.

Ett stort tack till er medlemmar och hyrestagare som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare.

Här hittar ni årsmötesprotokollet 2022 (Obs inloggning krävs – inloggningsuppgifterna hittar ni på kallelsen till årsmötet).

//Hälsningar styrelsen

Arbetsdag

Onsdagen den 18/5  kl 18.00 har vi arbetsdag i hamnen, självklart är alla medlemmar och hyrestagare varmt välkomna att hjälpa oss med detta.

/Styrelsen

Ändrat datum – Årsmöte Garageföreningen 2022!

Hej

Årsmöte för garageföreningen 2022 blir den  2/6  kl 18.00.

Plats för mötet är Luleå Bouleklubb.

/ Mats Gustavsson

Stöld på parkeringen

Det har skett en skadegörelse (stöld av ljusramp) på en bil som stod parkerad på vår parkering. Detta är polisanmält och våra bevakningsbilder är lämnade till polisen i hopp om att få fast dom skyldiga till brottet. Vi uppmanar er att vara uppmärksamma där.

/Styrelsen

Årsmöte 2022

årsstämma

Onsdagen den 16:e mars 2022 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 1:a mars)
– Resultaträkning 2021 (publiceras 1:a mars)
– Balansräkning 2021 (publiceras 1:a mars)
Arbetsgrupp 2022 (publiceras 1:a mars)
Vaktlista 2022 (publiceras 1:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt istället som kan göra din röst hörd.

Då nya restriktioner kan komma med kort varsel vill styrelsen att ni dagen innan årsmötet tar del av informationen på hemsidan ifall någon förändring har gjorts t.ex. om föreningen har varit tvugna att byta plats till en större lokal.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Gott Nytt År

onskar-dig-ett-gott-nytt-ar-360x281

Lämnad båtvagn på parkeringen

Styrelsen vill komma i kontakt till ägaren av denna båtvagn som stått på parkeringen under en längre tid, om du som äger denna eller vet vem som äger den, kontakta oss gärna via mail eller telefon.

Tack på förhand.

// Styrelsen

båtvagn