Information från Styrelsen

Med anledning av Midsommarhelgens oväder och händelser i hamnen så vill styrelsen informera om båtägarnas samt vakternas ansvar och åtaganden.

Styrelsen vill klarlägga att det yttersta ansvaret för sin båt alltid ligger på ägaren.

Vaktinstruktionerna beskriver gällande rutiner och åtaganden under vaktpasset, vilket framgår av dokumentet ”vaktinstruktioner” som finns på föreningens hemsida.

Vakterna ska i första hand kontakta ägarna av båtar om en akut situation föreligger, för att sedan vidta akuta åtgärder för att förhindra att skador på egendom uppstår.

Om problem som uppstår bedöms att inte kunna åtgärdas, ska kontakt med styrelsen tas för vidare rådgivning.

Hur vakterna bedömer säkerheten och risker med att gå ner i en båt ligger på den enskilde vakten att bedöma, men den personliga säkerheten sätts alltid i första hand.

Med vänliga hälsningar!

/Styrelsen för Hindersöstallarnas Hamnförening

Kommentera