Båtuppställningsplats

Idag är alla båtuppställningsplatser förhyrda och i kön står ett flertal personer. Det innebär tyvärr att vi i dagsläget har en kötid på ett flera år.

Harrvikens marina har lediga uppställningsplatser både inom- och utomhus. I avvaktan på att ni blir erbjuden en båtuppställningsplats i vår förening kan ni ta kontakt med Harrvikens marina på www.harrvikensmarina.se

Hälsningar Styrelsen

Kommentera