Ankare

Styrelsen har märkt ut ett betongankare som ligger längst ut (utanför flytbryggan) ett antal gånger i sommar. Tyvärr har utmärkningen försvunnit varje gång av okänd anledning. Utmärkningen (flaggorna) driver inte omkring i hamnen vilket indikerar att utmärkningen måste avsiktligt ha tagits bort.

Det finns risk för djupgående båtar att gå på betongankaret (som ligger ca på 1,4m djup vid normalvattenstånd). Leverantören av flytbryggan var tvungna att lägga ankaret på denna plats för att flytbryggan ska vara rätt förankrad vid hårt väder.

Styrelsen arbetar med att se om det finns möjlighet att gräva ner ankaret men till dess bör ni hålla ut från ankaret. Se utmärkningen på bilden.

Hälsningar styrelsen
ankare

 

Kommentera