Monthly Archives: mars 2021

Vaktlista mm för 2021

Nu är vaktlista och arbetsgruppslistan spikad för kommande båtsäsong och finns på hemsidan, som vanligt hittar ni dom genom att klicka på länken till det dokument ni vill se.

// Styrelsen

Utlåning av båt till arbetsgruppen

Vill du låna ut din båt i samband med att arbetsgruppen ska utföra arbeten i hamnbassängen, kan ni anmäla ert intresse till Lars Kuoppala som är ansvarig för arbetsgruppen. Ersättning utgår till båtägaren med 800 kr/gång båten (med ägare) används. Kontakta Lars på: arbetsgruppansvarig@stallarna.se

// Styrelsen

Årsmöte 2021 – skjuts upp

Årsmötet som brukar gå av stapeln under mars/april kommer att ske senare under året, orsaken till detta är den pågående pandemin (Covid-19) som gör det ytterst olämpligt att samla människor för ett större möte. Vi vill att så många som möjligt ska kunna delta på årsstämman utan risk att kunna smittas, styrelsen har därför valt att senarelägga årsmötet.

Styrelsen har även varit i kontakt med smittskyddsenheten inom Region Norrbotten som anser att vi gör rätt bedömning. Vi återkommer med datum för årsmötet så snart det rådande läget tillåter sammankomster av detta slag.

//Styrelsen