Monthly Archives: maj 2020

Underhåll parkeringen

Igår schaktades gruset ut på parkeringen. Gruset har legat i stora högar under snön då föreningen köpte in gruset under senhösten 2019. Nya parkeringsplatser har även skapats längs staketet mot lövskärsvägen och platserna kommer inom kort att märkas ut. Många medlemmar hade efterfrågat fler parkeringsplatser och nu har föreningen tillskapat det genom att ta bort ett antal uppställningsplatser på nedre parkeringen. De uppställningsplatser som tagits bort gick ofta inte att använda sommartid eftersom de blev inparkerade.

Föreningen passade även på att köra iväg en hel del gammalt och trasigt material som legat vid förrådet och skräpat när föreningen ändå hade en traktor på området. Nu har det blivit rent och snyggt runt förrådet!

IMG_6505 IMG_6506
Hälsningar Styrelsen

Säsongens andra arbetskväll

Den 12:e maj genomfördes säsongens andra arbetskväll och uppslutningen var stor. Arbetskvällen började med en kopp kaffe och lite fikabröd för att ladda energi. Därefter påbörjades kvällens arbete som handlade om att bommar monterades, området städades och bänkar och kärror togs fram. På parkeringen kördes plintar ut och planken som märker ut parkeringsplatserna monterades.

arbetskvall_2020_3arbetskvall_2020

 

 

 

 

 

 

Hälsningar styrelsen

 

Viktig information till dig som vakt!

Om du är sjuk får du inte sitta vakt – då måste du hitta en ersättningsvakt!

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor och då får du inte sitta vakt! Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk – då måste du anlita en godkänd vakt. Reglerna kring vem som är en godkänd vakt hittar du på hemsidan under rubriken ”vakt”.

Kom även igång att om du hostar och nyser så sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken och tvätta händerna. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra!

Hälsningar Styrelsen

Vaktsäsong 2020

Styrelsen får frågor om hur det bli med vaktpassen utifrån rådande pandemi. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens råd och idag finns det inte något hinder för medlemmar/hyrestagare att fullfölja de fastställda vaktreglerna.

Tillhör du en riskgrupp finns det ett flertal alternativ för dig. Du kan exempelvis låta en annan medlem eller hyrestagare att sitta vakt för dig eller så kan du be en släktmedlem att sitta vakt åt dig (vem du får anlita finns att ta del av på hemsidan). Du kan även anlita någon av de godkända vakterna.

Om du tillhör en riskgrupp men ändå vill sitta vakt kan du själv vidta ett antal åtgärder. Ett sätt är att du sitter minst två meter ifrån din vaktkollegan inne i vaktlokalen. Du kan även välja att vistas större delen av vaktpasset utomhus, i sådana fall rekommenderas att ta med varma kläder. Du kan även använda din egna bil om du behöver värma dig genom att koppla in motorvärmarsladden/ kupévärmarsladden i eluttaget på vaktlokalen.

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att se vilka ytterligare åtgärder du själv kan vidta för att skydda dig för en säker vaktsässong!

Hälsning styrelsen