Årets andra arbetskväll

Tisdag den 16/5 kl18:00 är det dags för arbetskväll i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Hamnen iordningställd för säsongen

Arbetsgruppen har ställt i ordning hamnen inför båtsäsongen 2023.
Nu inväntar vi öppet vatten…;)

20230426_193727

Årets första arbetskväll

Onsdag den 26/4 kl18:00 är det dags för arbetskväll i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Vaktlista 2023

Nu är vaktlistan för 2023 publicerad på hemsidan.

/Styrelsen

Betongblock till Sjösättningsrampen

Nu har de nya betongblocken till Sjösättningsrampen anlänt till Hindersöstallarna. I väntan på att isen ska smälta så har de lastats av på bilparkeringen.

 

20230403_130540 (2)

Årsmöte Garageföreningen 2023-03-30

Årsmöte för garageföreningen 2023 blir den  30/3  kl 18.00.

Plats för mötet är Luleå Bouleklubb, Klyvargatan 3 i Luleå.

/Styrelsen

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls torsdagen den 9:e mars. Till årsmötet kom 26 engagerade medlemmar samt två hyrestagare. Årsmötet avslutades kl 20.45. Styrelsen framförde ett stort tack till medlemmarna och hyrestagarna som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare som deltar då årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

Årsmötet avtackade Jon Andersson som efter sju år som ordförande kliver av förtroendeuppdraget, årsmötet valde Joakim Persson som ny ordförande. Mikael Öqvist avtackades också som efter sju år som sekreterare hade meddelat valberedningen att han inte fanns tillgänglig för en ny mandatperiod. Årsmötet valde istället in Göran Kuoppala som ny sekreterare i styrelsen. Både Jon och Mikael tackade för sig och de meddelande att de kommer säkerställa att det blir en bra överlämning till de nya förtroendevalda.

Protokollet kommer publiceras på hemsidan så snart årsmötesprotokollet är justerat.

//Hälsningar styrelsen

Tillbakablick

En gammal bild från hur det kunde se ut på parkeringen innan föreningen införde parkeringsräcken/parkeringsvisare. Viss utmaning för bilarna som står parkerad i den mittersta raden…

///Hälsningar Styrelsen

Då:
parkering

 

 

 

 

 

Nu:
IMG_6664

Årsmöte 2023

årsstämma

Torsdagen den 9:e mars 2023 kl 18.00 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

OBS! Anmälan till årsmötet är obligatorisk och görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 1:a mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe/bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerad på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

– Kallelse (publiceras 23:e februari)
– Resultaträkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Balansräkning 2022 (publiceras 23:e februari)
– Arbetsgrupp 2023 (publiceras 1:a april)
– Vaktlista 2023 (publiceras 1:a april)

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt.

Välkomna!
//Hälsningar Styrelsen

Plogning av norra piren

Styrelsen får frågor varför den norra piren inte har plogats i vinter. Plogning av norra piren ansvarar Luleå kommun för och plogningen brukar ske i samband med att isvägen börjar plogas mot Hindersön.

Hälsningar styrelsen