Nya Båtuppställningsplatser

Nya båtuppställningsplatser planeras att uppföras på grusplanen mot garagen.
Skyltning och markarbeten kommer att utföras inom en snar framtid.
Vänligen parkera inga fordon, släp eller båtvagnar inom dessa områden från och med 2023-08-01.

/Styrelsen

2023-07-17 Båtuppställningsplatser Bild 2

Helikopter på Norra Piren

Söndagen den 9 juli så utfördes det någon form av uppdrag med helikopter i hamnen. Landning, start och hovring på låg höjd i samband med lyft av en friggeboda förekom. Det innebar en risk för blästring samt stenskott på närliggande båtar. Båtägare uppmanas att kontakta Kallax Flyg direkt om man upptäcker skador på sina båtar.

/Styrelsen

Information från Styrelsen

Med anledning av Midsommarhelgens oväder och händelser i hamnen så vill styrelsen informera om båtägarnas samt vakternas ansvar och åtaganden.

Styrelsen vill klarlägga att det yttersta ansvaret för sin båt alltid ligger på ägaren.

Vaktinstruktionerna beskriver gällande rutiner och åtaganden under vaktpasset, vilket framgår av dokumentet ”vaktinstruktioner” som finns på föreningens hemsida.

Vakterna ska i första hand kontakta ägarna av båtar om en akut situation föreligger, för att sedan vidta akuta åtgärder för att förhindra att skador på egendom uppstår.

Om problem som uppstår bedöms att inte kunna åtgärdas, ska kontakt med styrelsen tas för vidare rådgivning.

Hur vakterna bedömer säkerheten och risker med att gå ner i en båt ligger på den enskilde vakten att bedöma, men den personliga säkerheten sätts alltid i första hand.

Med vänliga hälsningar!

/Styrelsen för Hindersöstallarnas Hamnförening

Parkering Hamnvakter

Parkeringsplatserna för Hamnvakterna är flyttad till grusparkeringen bredvid Vaktlokalen.

/Styrelsen

Parkering Vakter

Årets andra arbetskväll

Tisdag den 16/5 kl18:00 är det dags för arbetskväll i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Hamnen iordningställd för säsongen

Arbetsgruppen har ställt i ordning hamnen inför båtsäsongen 2023.
Nu inväntar vi öppet vatten…;)

20230426_193727

Årets första arbetskväll

Onsdag den 26/4 kl18:00 är det dags för arbetskväll i hamnen.
Förutom arbetsgruppen, så är alla medlemmar och hyrestagare  självfallet välkomna att delta.

Väl mött!

/Styrelsen

Vaktlista 2023

Nu är vaktlistan för 2023 publicerad på hemsidan.

/Styrelsen

Betongblock till Sjösättningsrampen

Nu har de nya betongblocken till Sjösättningsrampen anlänt till Hindersöstallarna. I väntan på att isen ska smälta så har de lastats av på bilparkeringen.

 

20230403_130540 (2)

Årsmöte Garageföreningen 2023-03-30

Årsmöte för garageföreningen 2023 blir den  30/3  kl 18.00.

Plats för mötet är Luleå Bouleklubb, Klyvargatan 3 i Luleå.

/Styrelsen