Årsmöte 2020

årsstämma

 

 

 

Torsdagen den 19:e mars 2020 kl 18.30 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe och bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerade på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

Årsmötet 2017 beslutade att föreningen fortsättningsvis enbart ska distribuera själva kallelsen till årsmötet per post. Årsmöteshandlingar finns inom två veckor att ta del av på denna sida. Vaktlistan publiceras senast sista mars.

Kallelse
Arbetsgrupp 2020
Budget 2020
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Vaktlista 2020

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt som kan göra din röst hörd.  

//Hälsningar Styrelsen

Vakt säsongen 2020

313-vaktÅrsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare hade anlitat oseriösa ersättningsvakter. Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar och släktningar, befintliga medlemmar/ hyrestagare i föreningen samt externa personer upptagna på listan över ”godkända ersättningsvakter” får anlitas som ersättningsvakt.

Vill du som medlem/hyrestagare ta på dig extra vaktpass i sommar och hamna på den publika listan över godkända ersättningsvakter eller anmäla någon du känner till listan för säsongen 2020 gör detta senast den 1 maj 2020 genom att skicka ett mail till sekreteraren. Den du anmäler till listan måste vara någon du personligen känner mycket väl och kan gå i god för.

Styrelsen kommer den 1 maj publicera den slutliga versionen av godkända ersättningsvakter för säsongen 2020. Efter den 1 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2020.

Nytt för i år är också att alla som vill hamna på listan över godkända ersättningsvakter måste signera ett dokument där man försäkrar att man kommer genomföra vaktpasset i enlighet med fastställd vaktinstruktion. Om man inte fullgör sina åtagande riskerar man att strykas från listan över godkända ersättningsvakter. Anledningen till denna åtgärd är att det har kommit till styrelsens kännedom att det fanns ifjol en godkänd ersättningsvakt som inte fullgjorde sina förpliktelser mot föreningen.

Hälsningar
Styrelsen

Snöröjning

Nu har fjärdarna fryst igen och årets skotersäsong drar igång. Många medlemmar ser fram emot att parkera både bilar och släpvagnar på parkeringen medan de tar en tur till sina fastigheter i skärgården.

Föreningen har därför upphandlat en entreprenör som kommer ploga parkeringen i vinter (på samma sätt som gjordes ifjol).

Hälsningar Styrelsen

Winter road

Arbetskväll

Den 18:e november genomfördes 2019 års sista arbetskväll. Arbetsgruppen var i stort sett fulltalig och från styrelsen deltog Lars L och Lars K. Alla bommarna på de fasta pirarna pallades upp och vagnar/bänkar togs in för vintern.

Hälsningar Styrelsen

20191118_18583520191118_185818_3

Arbetskväll

Nu på måndag (2019-11-18 kl 18) är det dags för arbetskväll och arbetsgruppen är sammankallad. Isen har lagt sig och det är dags att förbereda hamnen för vintern t.ex. ska bommarna på de fasta pirerna lyftas upp.

Alla medlemmar som vill hjälpa till är välkomna till samlingen kl 18.

//Hälsningar Styrelsen

Träplatåer

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen gällande de ”platåer” i trä man lägger ut längst in på bommarna för att underlätta av/påstigning.

Det har förekommit tillbud där man trampar igenom dessa platåer där trät vart i dålig kondition. Därför uppmanar vi er att kontrollera skicket på dessa träplatåer för att motverka eventuella olyckor.

//Hälsningar Styrelsen

Plåtar

Plåtarna som täcker mellanrummen mellan landgången och flytbryggan/landfästet har nu monterats fast med extra bultar då de tidigare ville glipa lite när bryggan rörde sig vid hög/lågvatten. Glipan gjorde att det fanns en risk att man snubblade på plåtarna.

Hälsningar Styrelsen

Platplat3

 

Midsommar

Nu är det snart midsommar och vimpeln är utbytt och hamnen är redo för midsommarfirande. Tänk på att det finns många extra parkeringsplatser på kortsidorna av garagen (mot lövskärsvägen). Parkera bilarna front mot front (i garagens förlängning).

Föreningen har även monterat upp nya informationstavlor utanför staketet som uppfyller de nya GDPR reglerna för kamerabevakning. Då föreningen bedriver kamerabevakning dygnet runt, året om, krävs korrekt skyltning för att bedriva kamerabevakning.

Hälsningar Styrelsen

IMG_5174_

 

Landgång

Den 6:e maj monterades den nya landgången till flytbryggan. Landgången är inköpt från DACO i Ersmark.

Hälsningar StyrelsenIMG_4942

Försäljning

Nu har budgivningen på nedanstående inventarier startat. Försäljning sker endast till medlemmar och hyrestagare i föreningen. Observera att moms tillkommer på budet som lämnas. Se längre ner i nyhetsflödet för mer information kring hur man lägger ett bud.

Artikel 1 – Såld 2000kr (båtplats 124)
Den gamla delen av flytbryggan som nu ligger förtöjd på tvären mot den första bommen på flytbryggan (höger sida). Delen har röda flytkroppar och är gissningsvis ca 3 meter lång.

Artikel 2 – Inget bud har inkommit än
Den gamla långa landgången som ligger ovanpå den gamla delen av flytbryggan som nu ligger förtöjd på tvären mot den första bommen på flytbryggan (höger sida).

Hälsningar Styrelsen