Fiber

Föreningen har beställt fiber och nu börjar kabeldiket närma sig vår hamn. fiberVi har inte fått något datum när installationen skall vara slutförd men vår förhoppningen är att föreningen får Internet/WiFi till vaktlokalen innan båtsäsongen är slut för i år.

Hälsningar Styrelsen

Försäljning

Den 1:a augusti startar budgivningen på nedanstående inventarier. Försäljning sker endast till medlemmar och hyrestagare i föreningen.

Utgångspriset/reservationspriset ser ni nedan och vill ni lämna ett bud skickar ni ett mail till sekreterare@stallarna.se med följande information:

1. Ert båtplatsnummer
2. Ert bud (OBS! Minst 200kr över det ledande budet för att budet ska godtas).
3. Vilken artikel ni vill bjuda på (ange artikelnummer 1-10)

Saknas ovanstående information godtas inte budet. Observera – genom att lämna ett bud godtar du även att föreningen publicerar ditt bud och ditt båtplatsnummer på hemsidan. Om du, mot all förmodan, inte kan skicka ditt bud per mail till sekreteraren går det i undantagsfall att lämna ett bud genom att skicka ett SMS eller ringa till ordförande. Alla ev bud som inkommer före den 1 augusti förkastas. Om två lika bud lämnas samma dag beaktas endast det först inkomna budet.

Dagens högsta bud (som måste vara inlämnat innan kl 23.59) publiceras dagen efter på hemsidan senast kl 12. Om inga nya bud inkommer inom ett dygn efter att det ledande budet lades avslutas budgivningen och försäljning sker. Den 2:a augusti uppdateras hemsidan för första gången med aktuella bud.

Inom parentes nedan är utgångspriset/reservationspriset per inventarie.

Artikel 1 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 2500kr
(båtplats 104 – bud den 1:a augusti)
Den gamla flytbryggan som ligger på land vid sjösättningsrampen (med röda flytkroppar).

Artikel 2 (500kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 104  – bud den 1:a augusti)
Den gamla flytbryggan som ligger bakom förrådet inkl den rostfria tanken.

Artikel 3 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 3000kr
(båtplats 104  – bud den 1:a augusti)
Den gamla långa landgången som ligger på land vid vaktkuren.

Artikel 4 (2000kr) – Avslutad: Vinnande bud 1000 kr
(Båtplats 31  – bud den 20:e augusti)
Den gamla toaletten (byggnad på ca 5 kvm) som står bakom förrådet.

Artikel 5 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 254 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 6 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 254 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 7 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 1100kr 
(Båtplats 173 – bud den 3:a augusti) Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 8 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 1100kr 
(Båtplats 173 – bud den 3:a augusti) Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 9 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 68 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Artikel 10 (700kr) – Avslutad: Vinnande bud 700kr
(båtplats 68 – bud den 1:a augusti)
Lyktstolpe inkl LED-belysning (en gammal belysningsstolpe från flytbryggan)

Fri prövningsrätt tillämpas. Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast 14 dagar efter avslutad auktion. Betalning skall vara föreningen tillhanda innan inventarien får avhämtas. Om vinnaren ej betalar inom 14 dagar utställes en administrativ avgift om 500kr.

Se bilder på inventarierna här: Artiklar.pdf

Frågor kring inventarierna hänvisas till styrelseledamot Lars eller Per. Kontaktuppgifter till dem återfinns här på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Elarbeten

Under nästa vecka (vecka 27) kommer belysningen till den nya flytbryggan att monteras. Under arbetet kommer vissa brädor att vara lösa eller till och med vara bortmonterade eftersom nya kablar skall dras i bryggan. Var extra försiktig när ni går på flytbryggan till dess att arbetet är slutfört.

Hälsningar Styrelsen

Ramp till vaktkur

Flera medlemmar och hyrestagare har framfört önskemål att en ramp skall byggas till vaktlokalen för att underlätta för dem som har svårt att gå uppför de höga trappstegen. Styrelsen har nu byggt en ramp till vaktlokalen.

Hälsningar StyrelsenRamp_vaktkuren

Försäljning (förhandsinformation)

Föreningen kommer att sälja ut att antal gamla saker till högstbjudande. Mer information kring försäljningen kommer att publiceras på hemsidan och i föreningens informationstavla vid flytbryggan senast veckan efter midsommar.

Föreningen går ut med lite förhandsinformation om försäljningen redan nu för att så många som möjligt skall hinna informeras om den kommande försäljningen. Föreningen kommer att sälja följande saker till högstbjudande:

– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger på land vid sjösättningsrampen)
– 1 st flytbrygga (gamla delen som ligger bakom bodan – inkl den rostfria tanken)
– 1 st landgång (den gamla landgången som ligger vid vaktkuren)
– 1 st boda (den gamla toalettbyggnaden som står bakom bodan)
– 6 st lyktstolpar inkl LED-belysning* (gamla belysningsstolpar från flytbryggan)

* Observera att lyktstolparna med LED-belysning kommer att säljas individuellt

Hälsningar Styrelsen

Låsta dokument

Styrelsen får frågor hur man kommer åt de låsta dokumenten. I kallelsen till årsmötet (som skickades ut i våras) hittar ni användarnamn och lösenord till de låsta dokument.

För att komma åt ett låst dokument – klicka på dokumentet och skriv in användarnamnet och lösenordet. Klicka inte på ”logga in” under metadata – som finns längst ner på varje sida. Denna funktion är endast till för att redigera webbsidorna.

Om ni har tappat bort inloggningsuppgifterna kan ni enklast kontakta sekreteraren genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se

Hälsningar Styrelsen

Stöldligor?

Medlemmar har kontaktat styrelsen då en utlandsregistrerad VW minibuss ikväll (2018-06-06 ca kl 17.30) har setts i hamnen och tagit kort på båthamnen från olika håll. Styrelsen har varit i kontakt med Lövskärs båthamn ikväll och samma bil har synts även där (troligen tagit kort över båtarna även där). Dagens vakter, i båda föreningar, är informerade om dessa observationer och föreningen har även överlämnat informationen till Polisen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara extra uppmärksamma på personer i hamnen med ett avvikande beteende.

//Hälsningar Styrelsen

Vårens sista arbetskväll

Igår (torsdagen den 24:e maj) var arbetsgruppen utkallad för att slutföra vårens arbete i hamnen. Vädret var fint och arbetet gick väldigt bra.

Landgången till flytbryggan monterades, nummerskyltarna till flytbryggan skruvades fast, de innersta bommarna på flytbryggan monterades, skadade bominfästningar på de fasta pirerna lagades, sjunkna bommar/flygkroppar åtgärdades, bryggan på de fasta pirerna har flyttats ut på balkarna så de ligger jäms med kanten, m.m.

Leverantören av flytbryggan kommer (inom några veckor) att komma till hamnen och justera flytbryggan så att den hamnar mitt i hamnbassängen och ett antal betongankare kommer att flyttas närmare flytbryggan.

Styrelsen vill uppmana er med djupgående båtar att vara extra uppmärksamma och hålla ut från flytbryggan framförallt tills dess att leverantören har justerat (flyttat in) några av betongankarna närmare flytbryggan. Det finns en risk för grundstötning då djupet i hamnen endast är 1,7 meter (vid normalvattenstånd) på vissa platser i hamnbassängen. Betongankarna är ca 30 cm höga vilket gör att det ”fria” djupet endast är 1,4 meter ovanpå ankarna vid normalvattenstånd.

Alla ankare kommer inte att gå att flytta in helt mot flytbryggan eftersom ankarnas placering är beräknad efter en datasimulering. Om ankarna inte ligger enligt modellen kommer leverantörens garanti inte att gälla. Dessa ”hinder” får vi leva med tills den dag hamnen muddras. Ser ni något ankare som behöver märkas ut kan ni kontakta någon i styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

Landgang_flytbryggan

Justering av flytbryggan

Imorgon (2018-05-23) kommer leverantören av flytbryggan till hamnen för att justera in flytbryggan – som idag ligger några meter för långt söderut (längst ut). Ett antal betongankare behöver också justeras eftersom de inte ligger plant på botten av bassängen. Ankarna kommer att åtgärdas av leverantören under morgondagen.

På torsdag (2018-05-24) kommer arbetsgruppen att slutföra vårrustningen av hamnen.

Hälsningar Styrelsen

2018 års tredje arbetskväll

Torsdagen den 24:e maj kommer arbetsgruppen att slutföra vårens arbete i hamnen. Bl.a. ska nummerskyltarna till flytbryggan skruvas fast både ovan på och på sidan av varje båtplats (än så länge är de bara fästa ovanpå), de innersta bommarna på flytbryggan ska monteras (plats  59, 60, 61 och 174,175,176 berörs fram till dess), skadan/förankringen av flytbryggan mot land ska åtgärdas, en landgång ska provisoriskt monteras (i avvaktan på den nya landgången), några skadade bominfästningar på de fasta pirerna ska lagas, sjunkna bommar/flygkroppar ska lyftas upp och åtgärdas, flottörer och stöttor som nu ligger och flyter i hamnbassängen sedan vintern ska samlas ihop, vaktlokalen ska städas och ställas i ordning, bryggan på de fasta pirerna ska skjutas ut på balkarna så de ligger jäms med kanten (så att inga balkändar sticker ut), m.m

Hälsningar Styrelsen

2018-05-14