Monthly Archives: mars 2023

Årsmöte Garageföreningen 2023-03-30

Årsmöte för garageföreningen 2023 blir den  30/3  kl 18.00.

Plats för mötet är Luleå Bouleklubb, Klyvargatan 3 i Luleå.

/Styrelsen

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 för Hindersöstallarnas hamnförening hölls torsdagen den 9:e mars. Till årsmötet kom 26 engagerade medlemmar samt två hyrestagare. Årsmötet avslutades kl 20.45. Styrelsen framförde ett stort tack till medlemmarna och hyrestagarna som deltog på årsmötet! Det är viktigt för föreningen att ha engagerade medlemmar och hyrestagare som deltar då årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

Årsmötet avtackade Jon Andersson som efter sju år som ordförande kliver av förtroendeuppdraget, årsmötet valde Joakim Persson som ny ordförande. Mikael Öqvist avtackades också som efter sju år som sekreterare hade meddelat valberedningen att han inte fanns tillgänglig för en ny mandatperiod. Årsmötet valde istället in Göran Kuoppala som ny sekreterare i styrelsen. Både Jon och Mikael tackade för sig och de meddelande att de kommer säkerställa att det blir en bra överlämning till de nya förtroendevalda.

Protokollet kommer publiceras på hemsidan så snart årsmötesprotokollet är justerat.

//Hälsningar styrelsen