Monthly Archives: juli 2019

Träplatåer

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen gällande de ”platåer” i trä man lägger ut längst in på bommarna för att underlätta av/påstigning.

Det har förekommit tillbud där man trampar igenom dessa platåer där trät vart i dålig kondition. Därför uppmanar vi er att kontrollera skicket på dessa träplatåer för att motverka eventuella olyckor.

//Hälsningar Styrelsen

Plåtar

Plåtarna som täcker mellanrummen mellan landgången och flytbryggan/landfästet har nu monterats fast med extra bultar då de tidigare ville glipa lite när bryggan rörde sig vid hög/lågvatten. Glipan gjorde att det fanns en risk att man snubblade på plåtarna.

Hälsningar Styrelsen

Platplat3