Monthly Archives: september 2018

Tillsyn hamnar och badplatser

Räddningstjänsten kommer under 2018 utföra tillsyn på de flesta stora och mellanstora båthamnar belägna i Luleå kommun. Tillsynen kommer att fokusera på hur ägaren och/eller nyttjanderättshavaren till  hamnarna i skälig omfattning håller utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

Det räddningstjänsten särskilt kommer att kontrollera är om det finns utrustning för livräddande och skadebegränsande åtgärder.

Igår (2018-09-26) genomförde Räddningstjänsten tillsyn i vår hamn tillsammans med representanter från styrelsen (ordförande och sekreterare deltog).

Föreningen kommer inom kort få en skriftlig rapport från tillsynen men enligt förhandsbeskedet kommer Räddningstjänsten inte att ge föreningen några anmärkningar eller åläggande eftersom Räddningstjänsten ansåg att föreningen hade bra kvalite/ordning på den utrustning som inspekterades vid tillsynen.

Styrelsen vill även uppmana er att ta del av denna korta film angående livräddning med livboj:  https://www.youtube.com/watch?v=gkJ4dhtMZIA

Hälsningar Styrelsen

IMG_4250 IMG_4251