Category Archives: Hamn

Vaktsäsong 2020

Styrelsen får frågor om hur det bli med vaktpassen utifrån rådande pandemi. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens råd och idag finns det inte något hinder för medlemmar/hyrestagare att fullfölja de fastställda vaktreglerna.

Tillhör du en riskgrupp finns det ett flertal alternativ för dig. Du kan exempelvis låta en annan medlem eller hyrestagare att sitta vakt för dig eller så kan du be en släktmedlem att sitta vakt åt dig (vem du får anlita finns att ta del av på hemsidan). Du kan även anlita någon av de godkända vakterna.

Om du tillhör en riskgrupp men ändå vill sitta vakt kan du själv vidta ett antal åtgärder. Ett sätt är att du sitter minst två meter ifrån din vaktkollegan inne i vaktlokalen. Du kan även välja att vistas större delen av vaktpasset utomhus, i sådana fall rekommenderas att ta med varma kläder. Du kan även använda din egna bil om du behöver värma dig genom att koppla in motorvärmarsladden/ kupévärmarsladden i eluttaget på vaktlokalen.

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att se vilka ytterligare åtgärder du själv kan vidta för att skydda dig för en säker vaktsässong!

Hälsning styrelsen

 

Säsongens andra arbetskväll

Den 12:e maj kl 18 kommer säsongens andra arbetskväll att genomföras. Vid denna arbetskväll kommer hamnen att iordningställas inför årets båtsäsong.

Utöver arbetsgruppen är även andra medlemmar/hyrestagare välkomna att hjälpa till. Desto fler vi blir desto snabbare går arbetet.

Hälsningar Styrelsen

Flytkroppar

Den 15 april utfördes årets första arbetskväll där bl.a. stöttorna till bommarna togs bort. Ett 50 tal flytkroppar/pumlor som hade sämst flytkraft byttes ut då de höll på att sjunka ifjol. Tyvärr finns ingen bild att lägga ut från arbetskvällen eftersom det drog in dimma i hamnen. Arbetet flöt på bra och arbetsgruppen gjorde en riktigt bra arbetsinsats under kvällen.

Föreningen kommer att köra bort de gamla flytkropparna/pumlorna ifall ingen medlem/hyrestagare önskar att ta rätt på dem. Ni som vill ha en gammal flytkropp/pumla få hämta dem gratis vid bodan. Det enda ni behöver göra är att skicka ett mail till arbetsgruppansvarig@stallarna.se med ert namn och antal flytkroppar/pumlor ni har hämtat. Först till kvarn gäller.

Hälsningar Styrelsen

Båtuppställningsplats

Idag är alla båtuppställningsplatser förhyrda och i kön står ett flertal personer. Det innebär tyvärr att vi i dagsläget har en kötid på ett flera år.

Harrvikens marina har lediga uppställningsplatser både inom- och utomhus. I avvaktan på att ni blir erbjuden en båtuppställningsplats i vår förening kan ni ta kontakt med Harrvikens marina på www.harrvikensmarina.se

Hälsningar Styrelsen

Låsta dokument

Styrelsen får frågor hur man kommer åt de låsta dokumenten t.ex. vaktlistan. I kallelsen till årsmötet (som skickades ut i våras) hittar ni användarnamn och lösenord till alla låsta dokument.

För att komma åt ett låst dokument – klicka på själva dokumentet (namnet) och skriv sedan in användarnamnet och lösenordet. OBS – klicka inte på ”logga in” under metadata (som finns längst ner på varje sida) då denna funktion endast är till för att redigera webbsidorna.

Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2020

Till årsmötet 2020 kom en liten men engagerad skara medlemmar och hyrestagare. Mötet var tänkt att avslutas senast kl 20.30 men eftersom det var många och givande tankar som diskuterades pågick mötet till kl 20.45. Styrelsen uppskattar engagerade medlemmar/hyrestagare som vill vara med och utveckla vår hamn! Stort tack till er!

När årsmötesprotokollet är justerat kommer ni att hitta protokollet här: Protokoll (Obs inloggning krävs – inloggningsuppgifterna hittar ni på kallelsen till årsmötet).

stämma

 

//Hälsningar Styrelsen

Årets första arbetskväll

Onsdagen den 15:e april 2020 kl 18 hålls årets första arbetskväll. Arbetsgruppen är utkallad men även om du inte ingår i årets arbetsgrupp är vi självklart väldigt glada om du kommer och hjälper till att vårrusta hamnen.

Hälsningar StyrelsenArbete pågår

Årsmöte 2020

årsstämma

 

 

 

Torsdagen den 19:e mars 2020 kl 18.30 hålls föreningens årsstämma i samma lokal som ifjol – Luleå Energi Arena (stora konferenslokalen).

Till årsmötet är samtliga medlemmar kallade men även hyrestagare då föreningen uppskattar hyrestagarnas åsikter (trots att de saknar rösträtt).

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till sekreterare@stallarna.se senast den 10:e mars. Föreningen bjuder på fika och beställer kaffe och bullar efter antalet anmälda.

Föreningens fastslagna dagordning finns i stadgarna som finns publicerade på hemsidan. Styrelsen kommer på årsmötet att informera om det gångna året samt aktuella frågor som styrelsen arbetar med.

Årsmötet 2017 beslutade att föreningen fortsättningsvis enbart ska distribuera själva kallelsen till årsmötet per post. Årsmöteshandlingar finns inom två veckor att ta del av på denna sida. Vaktlistan publiceras senast sista mars.

Kallelse
Arbetsgrupp 2020
Budget 2020
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Vaktlista 2020

OBS! Om du har minsta förkylningssymptom vill vi att du stannar hemma och inte deltar på årsmötet. Skicka gärna någon bekant med fullmakt som kan göra din röst hörd.  

//Hälsningar Styrelsen

Vakt säsongen 2020

313-vaktÅrsmötet 2017 beslutade att ändra reglerna för vaktgång eftersom flera medlemmar/hyrestagare hade anlitat oseriösa ersättningsvakter. Årsstämman (medlemmarna) beslutade att endast båtplatsinnehavarens familjemedlemmar och släktningar, befintliga medlemmar/ hyrestagare i föreningen samt externa personer upptagna på listan över ”godkända ersättningsvakter” får anlitas som ersättningsvakt.

Vill du som medlem/hyrestagare ta på dig extra vaktpass i sommar och hamna på den publika listan över godkända ersättningsvakter eller anmäla någon du känner till listan för säsongen 2020 gör detta senast den 1 maj 2020 genom att skicka ett mail till sekreteraren. Den du anmäler till listan måste vara någon du personligen känner mycket väl och kan gå i god för.

Styrelsen kommer den 1 maj publicera den slutliga versionen av godkända ersättningsvakter för säsongen 2020. Efter den 1 maj kommer inga ytterligare personer att läggas in på listan över godkända vakter – den är då låst för säsongen 2020.

Nytt för i år är också att alla som vill hamna på listan över godkända ersättningsvakter måste signera ett dokument där man försäkrar att man kommer genomföra vaktpasset i enlighet med fastställd vaktinstruktion. Om man inte fullgör sina åtagande riskerar man att strykas från listan över godkända ersättningsvakter. Anledningen till denna åtgärd är att det har kommit till styrelsens kännedom att det fanns ifjol en godkänd ersättningsvakt som inte fullgjorde sina förpliktelser mot föreningen.

Hälsningar
Styrelsen

Snöröjning

Nu har fjärdarna fryst igen och årets skotersäsong drar igång. Många medlemmar ser fram emot att parkera både bilar och släpvagnar på parkeringen medan de tar en tur till sina fastigheter i skärgården.

Föreningen har därför upphandlat en entreprenör som kommer ploga parkeringen i vinter (på samma sätt som gjordes ifjol).

Hälsningar Styrelsen

Winter road